> Porady > Podatki > Faktury elektroniczne w 2020 roku
Faktury elektroniczne w 2020 roku

Faktury elektroniczne w 2020 roku

W 2020 roku mało który przedsiębiorca wystawia jeszcze tradycyjne faktury w wersji papierowej. Proces ich sporządzania jest bardzo czasochłonny i wiąże się z trudnościami pod kątem ewidencjonowania.

W 2018 roku mało który przedsiębiorca wystawia jeszcze tradycyjne faktury w wersji papierowej. Proces ich sporządzania jest bardzo czasochłonny i wiąże się z trudnościami pod kątem ewidencjonowania. W biurze po pewnym czasie zaczyna zalegać tona dokumentów i trudno zachować porządek. Dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z programu do tworzenia elektronicznych faktur. Wszystkie niezbędne funkcje umożliwiające szybkie wystawienie dokumentu sprzedażowego zapewni Ci program dostępny pod adresem www.faktury.pl.

 

Co warto wiedzieć na temat e-faktury w 2018r? 

Faktura elektroniczna w 2018 roku nadal stanowi pełnoprawny sposób rozliczania transakcji z klientami. Możemy wystawiać dla nich faktury online zarówno zawierające kwotę podatku VAT, jak i bez VAT-u. Na dokumencie tego rodzaju nie musimy zamieszczać własnoręcznego, ani nawet komputerowego podpisu.

Należy natomiast pamiętać o uwzględnieniu wszystkich pozostałych pozycji, takich jak: 

 • niepowtarzalny numer faktury, pozwalający odróżnić dokument spośród pozostałych,

 • tytuł pod nazwą „faktura”, „faktura vat”, „faktura sprzedażowa” etc.,

 • dane adresowe nabywcy oraz sprzedawcy,

 • dane identyfikacyjne obu podmiotów (nazwy firm, numery NIP, a w przypadku nabywcy będącego osobą fizyczną również jego imię i nazwisko),

 • jednostka miary, która dotyczy towarów lub usług objętych fakturą (np. sztuka, ilość gramów, miligramów etc.).

 • ilość produktów/usług ujętych na fakturze,

 • kwota jednostkowa netto każdego z towarów/usług,

 • kwota całkowita netto,

 • stawka podatku VAT oraz wyliczona kwota podatkowa,

 • wartość naliczonych rabatów lub upustów,

 • data i miejscowość wystawienia faktury,

 • data dokonania sprzedaży – pod warunkiem, że różni się od daty wystawienia dokumentu,

 • ostateczny termin wniesienia opłaty za fakturę.

W 2018r. na elektronicznej fakturze warto również zamieścić informacje dotyczące metody płatności. Najczęściej będzie to przelew na rachunek bankowy sprzedawcy wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego. 

Dobry program do fakturowania powinien poza tym stwarzać możliwość zamieszczenia dodatkowych uwag oraz instrukcji dla kupującego. Mogą one dotyczyć przykładowo adresu i metody dostawy, informacji na temat opakowania, czy sposobu postępowania z towarem. Osoby samozatrudnione w polu z uwagami powinny dodatkowo umieścić liczbę godzin, które poświęciły realizacji zamówienia. Obowiązek ewidencji czasu pracy ciąży na nich w związku z zapisami ustawy o minimalnej stawce godzinowej.

 

Jak wystawiać faktury elektroniczne w programie faktury.pl

System do fakturowania faktury.pl został zaprojektowany w ten sposób, aby maksymalnie przyśpieszyć oraz uprościć proces wystawiania faktur elektronicznych. W pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji w systemie, po czym aktywować konto poprzez kliknięcie w link przesłany automatycznie na wskazany adres mailowy. Otrzymamy dane do logowania.

Po zalogowaniu wybieramy zakładkę „Wystaw dokument” i klikamy w rodzaj dokumentu sprzedażowego, którego wystawieniem jesteśmy zainteresowani. Możemy przygotować nie tylko zwykłą fakturę, lecz także korektę, pro formę, fakturę zaliczkową, notę korygującą etc.

Naszym oczom ukaże się następnie elektroniczny formularz, w którym należy umieścić odpowiednie dane. Zawiera on wszystkie pozycje, wymagane przez ustawodawcę w celu wystawiania faktur elektronicznych w 2018 roku. W razie późniejszych nowelizacji, system zostanie błyskawicznie zaktualizowany, dlatego możemy być spokojni o to, że faktura będzie ważna.

 

Funkcje systemu faktury.pl 

Za pomocą oprogramowania można wystawić fakturę dosłownie w kilka chwil. Nie trzeba za każdym razem wpisywać tych samych danych na temat naszego kontrahenta. Za pierwszym razem zdołamy pobrać je z bazy Głównego Urzędu Statystycznego. Informacje te automatycznie zostaną zapisane w systemie, dlatego przy następnej fakturze dla tego klienta uzupełnimy formularz w kilka sekund. Możemy także wczytywać nazwy produktów, które znalazły się na wystawionej wcześniej fakturze.

System umożliwia również wysyłanie cyklicznych faktur oraz analogicznych dokumentów do wielu klientów jednocześnie. Stanowi to ogromne ułatwienie w przypadku podejmowania stałej współpracy z kontrahentami – zwłaszcza w systemie abonamentowym.

Oprogramowanie faktury.pl pozwala także dokonywać wyboru spośród wielu opcji numerowania dokumentu sprzedażowego. Mamy zarazem możliwość wskazania dowolnej stawki podatku VAT, po czym system automatycznie wyliczy wszystkie wartości. Unikamy więc ryzyka popełnienia błędu rachunkowego, na co narażamy się wystawiając fakturę papierową. System posiada ponadto funkcję tłumaczenia faktury na różne języki oraz jest wyposażony w opcję windykacji zadłużenia.

 

Personalizacja e-faktury na wiele sposobów 

Warto w jakiś sposób wyróżnić dokumenty sprzedażowe dostarczane klientom, aby w ten sposób wzmacniać pozytywny wizerunek swojej firmy. Oprogramowanie faktury.pl pozwala dokonać wyboru z bazy wielu gotowych szablonów graficznych. Poza tym razem z fakturą można przesłać dowolny plik, a także załączyć dodatkowy dokument taki jak np. faktura zaliczkowa, pro forma, oferta handlowa, formularz zamówienia etc. 

Wystaw swoją pierwszą fakturę w 2018r. bez obaw online. 

Poprzedni artykuł:

Faktura z marżą

Następny artykuł

Co to jest kod GTU?
Dodaj komentarz do artykułu Faktury elektroniczne w 2020 roku
Skomentuj