szukaj w treściach
Jak utworzyć grupę uprawnień dla pracowników

Jak utworzyć grupę uprawnień dla pracowników

Jak utworzyć grupę uprawnień dla pracowników

Jak utworzyć grupę uprawnień dla pracowników

Tworzenie grup uprawnień dla pracowników to bardzo przydatna funkcja, dzięki której możemy łatwiej zarządzać uprawnieniami naszych pracowników.

Aby utworzyć nową grupę uprawnień wchodzimy w zakładkę Ustawienia w głównym menu i następnie w Pracownicy w menu poniżej.

 

Zakładka z ustawieniami pracowników

 

Na stronie 'Pracownicy' znajduje się tabela z listą pracowników a nad nią przycisk zarządzaj grupami uprawnień

 

Grupy uprawnień dla pracowników w programie faktury.pl

 

Po kliknięciu w zarządzaj grupami uprawnień otworzy się nam okno dialogowe, w którym będziemy mogli dodać i edytować nowe grupy.

 

Zarządzanie grupami uprawnień pracowników

 

Aby dodać nową grupę klikamy w Dodaj nową grupę.

 

Dodawanie nowej grupy uprawnień dla pracowników

 

W oknie wpisujemy nazwę grupy i klikamy w Zapisz. Nowa grupa pojawi sięna liście.

 

Lista grup uprawnień w serwisie faktury.pl

 

Teraz możemy zdefiniować uprawnienia grupy klikając w edytuj uprawnienia. Przechodzimy w ten sposób do okna dialogowego uprawnień grupy.

 

Nadanie pracownikom dostępu do danych

 

W oknie dialogowym edycji uprawnień możemy bardzo szczegółowo zdefiniować uprawnienia dotyczące działow: dokumenty, kotrahenci, produkty i pozostałe.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień klikamy w Zapisz i zamykamy okno. 

Od tego momentu możemy przpisywać naszych pracowników do nowo dodanej grupy uprawnień.

 


 

Dodaj komentarz do artykułu Jak utworzyć grupę uprawnień dla pracowników
Skomentuj