> Porady > Podatki > Co to jest kod GTU?
Co to jest kod GTU?

Co to jest kod GTU?

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek oznaczenia sprzedawanych usług lub produktów kodami GTU. Czym są kody GTU? Od kiedy obowiązują podatników do konsekwentnego stosowania.? Jak znaleźć kody GTU w programie Faktury.pl?

Czym są kody GTU? Gdzie możemy się z nimi spotkać?

Do tej pory wszyscy podatnicy byli zobligowani do przesyłania organom podatkowym dokumentu jakim był Jednolity Plik Kontrolny wraz deklaracją VAT. Nowe rozporządzenia scalają JPK z deklaracją VAT. Dzięki temu osiagamy dokuemnt JPK_V7M dla podatników rozliczających się po przez okres miesięczny oraz JPK_V7K stworzona dla podatników rozliczających się kwartalnie. Nie należy zapominać, że podatnicy rozliczający się kwartalnie mimo tego są zobligowani do wysyłania pliku co miesiąc.

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o scaleniu dwóch plików w jeden dokument, czyli jest to połączenie dokumentu JPK_V7M lub JPK_V7K wraz z deklaracją VAT w jeden plik o nazwie JPK_V7. Także gdzie tutaj spotykamy się z kodami GTU?

Każdy przedsiębiorca wraz z realizowaniem dokumentu JPK_V7M lub JPK_V7K ma obowiązek identyfikacji towaru lub usługi, którego dotyczy konkretnej transakcja. W związku z powyższym podatnik ma obowiązek wpisania kodu GTU w Jednolitym Pliku Kontrolnym. 

 

Każda faktura powinna zawierać pole z oznaczeniem GTU, jakie przyjmują pozycję zawarte w dokumencie. Może się również zdarzyć sytuacja, że żadna pozycja nie obowiązuje do oznaczenia kodami GTU lub oznaczona będzie ich tylko część .

 

 

 

W jakich dokumentach należy dodać pole z oznaczeniem kodów GTU?

 

Kody GTU muszą się znaleść na dokumencie JPK_V7M lub JPK_V7K, a nie na fakturze. Jednak najprostszym sposobem dodawania tych właśnie kodów jest uzupełnienie na etapie edycji samego dokumentu.

 

 

Które dokumenty nie obligują posługiwania się kodami GTU? Oznaczania wdrożone przez Ministerstwo Finansów nie obowiązują na takich dokumentach jak faktury zakupowe, dokumenty wewnętrzne oraz informacje zbiorcze dotyczące sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kas rejestrujących. 

 

Od kiedy należy stosować kody GTU w dokumentacji? Ministerstwo Finansów uaktywnia stosowanie kodów GTU od dnia 1 października 2020 roku. Dotychczasowe dokumenty, które byliśmy zobligowani dostarczając organom podatkowym w postaci JPK  wraz z deklaracją VAT zostały połączony w JPK_V7M lub JPK_V7K.

 

Co oznacza każdy kolejny kod GTU?

1)     GTU 1- handel napojami alkoholowymi.

 

2)     GTU 2-handel paliwem (towary z art. 103 ust. 5aa). Są to :

*benzyny lotnicze CN 2710 12 31

*benzyny silnikowe CN 27101225 z wyłączeniem CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00

*gazu płynnego CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00

*oleje napędowe CN 2710 19 43, CN 2710 20 11

*oleje opałowe CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90)

*benzyny do silników odrzutowych CN 2710 12 70

*pozostałych olejów napędowych CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19

*paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

*biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

 

3)     GTU 3-handel olejem opałowym jak i też olejem smarowym jak i również pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90

 

4)     GTU 4-wyroby tytoniowe (susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych).

 

5)     GTU 5-handel odpadami, surowcami wtórnymi (określane w poz.79-91 załącznika nr 15 do ustawy VAT).

 

6)     GTU 6-handel urządzeniami elektronicznymi oraz częściami do urządzeń elektronicznych określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 ust.

 

7)     GTU 7-handel pojazdami oraz częściami do pojazdów o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10.

 

8)     GTU 8-wyroby jubilerskie, określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy

 

9)     GTU 9-handel lekami oraz wyrobami medycznymi, o których mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

 

10)  GTU 10-budowle, budynki, grunty. (Ważne! Usług budowlanych czy też remontów budynków nie oznaczamy kodem)

 

11)  GTU 11-usługi związane z przenoszeniem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

 

12)  GTU 12- usługi o charakterze niematerialnym (usługi doradcze, usługi księgowe, usługi prawne, usługi zarządcze, usługi szkoleniowe, usługi marketingowe, firm centralnych, usługi reklamowe, badanie rynku oraz opinii publicznej, badania naukowe jak i też prace rozwojowe. Oznaczone:

*Doradcze PKWiU: 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19;

*księgowych – PKWiU: 69.20.2;

*prawnych – PKWiU: 69.1;

*zarządczych – PKWiU: 62.03.11, 62.03.12,, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1;

*szkoleniowych – PKWiU: 85;

*marketingowych – PKWiU: 73.11.12;

*firm centralnych – PKWiU: 70.1;

*reklamowych – PKWiU: 73.1;

*badania rynku i opinii publicznej – PKWiU: 73.2;

*badań naukowych i prac rozwojowych – PKWiU: 72.

 

13)  GTU 13-usługi transportowe oraz gospodarka magazynowa oznaczona: 49.41.11,  49.41.11.0 ,  49.41.12 ,   49.41.12.0,   49.41.13,   49.41.13.0 ,  49.41.14,  49.41.14.0,  49.41.15,  49.41.15.0 ,  49.41.16,  49.41.16.0 ,  49.41.17,  49.41.17.0 ,  49.41.18 ,  49.41.18.0 , 49.41.19 ,  49.41.19.0,  49.41.2 ,  49.41.20 ,    49.42 ,  49.42.11 ,  49.42.11.0 ,  49.42.19 ,  49.42.19.0,   52.10.11 ,  52.10.11,  52.10.12,   52.10.12.0,  52.10.13 ,   52.10.13.0 ,  52.10.19,   52.10.19.0

 

Gdzie możemy natknąć się na kody GTU w programie Faktury.pl?

System Faktury.pl jest przygotowany od razu na wszystkie zmiany dotyczące wystawiania faktur czy też wprowadzanego pliku JPK. Ministerstwo Finansów zadecydowało o połączeniu obydwu dokumentów, którego efektem jest powstanie dokumentu JPK_V7M lub JPK_V7K.

Już teraz możesz zastosować kody GTU w naszym systemie. Dużo prostszym sposobem jest nadanie kodu podczas wystawianej faktury niż bezpośrednio na dokumencie JPK_V7M lub JPK_V7K. W programie Faktury.pl została dokonana automatyzacja, jeżeli przypisze się raz kod GTU do danego produktu będzie się pojawiało za każdym razem w dokumencie. Nawet gdy nie pojawia się kolumna z Typ GTU to ten kod pojawi się na generowanym przez nas JPK-u.

Także by móc dodać kod GTU na nowym dokumencie wchodzimy w opcję >> Wystaw Dokument

 

 

 

 

Przechodzimy do tabeli wystawianych przez nas produkt/usługa.

Po dodaniu przedmiotu na który faktura ma zostać wystawiona zobowiązani jesteśmy do dodania kodu GTU (oczywiście jeżeli sprzedaż dotyczy się produktu/usługi zaliczającej się a tym samym skonkretyzowanej kodami GTU, jeżeli nasz towar czy też usługa nie mieści się w kategoriach kodów GTU nie musimy ich określać).

 

Klikamy w przycisk >> Ustawienia kolumn.

 

 

 

 

Przechodzimy w tabeli do niższych pozycji i przed nami znajduje się >>Typ GTU.

 

Widoczne w tabeli-  Aby Typ GTU był widoczny w naszej tabeli produktów/usług musimy zaznaczyć pierwszą kolumnę.

Widoczne na wydruku- Program daje nam wybór czy chcemy by Typ GTU, który wprowadzamy znajdował się na dokumencie który wypisujemy. Jeżeli interesuje nas ta opcja zaznaczamy również drugą kolumnę.

W górę/ W dół- Nasz kod GTU nie musi się znajdować na pozycji, którą dostał domyślnie przez program. Możemy przenosić swoje funkcję według preferencji. Jeżeli zależy nam na postawieniu tej funkcji wyżej w naszych ustawieniach musimy nacisnąć tyle razy strzałkę w górę o ile pozycji chcemy odnieść naszą funkcję.

 

 

 

 

Zapisz widok kolumn dla bieżącego typu dokumentu- wybierając tą opcję funkcję, które ustawiliśmy zachowają się wyłącznie na tym dokumencie.

Zapisz kolumny w tabeli- zaznaczając tą opcję wprowadzone przez nas zmiany w ustawieniach pojawią się podczas wprowadzania każdego nowego dokumentu.

 

 

 

Po zapisaniu zmian związanych z kodem GTU, wychodzimy z okna. W naszej tabeli automatycznie pojawiła się kolumna >>Typ GTU.

Rozwijamy pasek i określamy konkretny kod GTU którym należy określić wystawiany produktu lub usługę na fakturze.

 

 

Kod GTU w produktach oraz usługach w naszym magazynie.

 

Nie jesteśmy zobowiązani do określania kodu GTU za każdym razem na fakturze, jeżeli wcześniej określiliśmy nim produkty lub usługi znajdujące się w naszym magazynie.

By to zrobić należy przejeść >> Produkty/Usługi, a następnie >>Dodaj produkt/usługę.

 

 

Po wypisaniu wszystkich danych dotyczących zapisywanego przez nas produktu/usługę do magazynu, na samym dole znajduje się pole >>Typ GTU. Rozwijamy pasek i możemy określić, którego kodu GTU tyczy się nasz produkt czy też usługa.

 

 

Wprowadzenie kodu GTU do istniejącego magazynu.

 

Posiadasz już wprowadzone produkty w swoim magazynie, a nie uśmiecha Ci się wprowadzenie go przy każdej nowej fakturze?

Program Faktury.pl pozwala nam na edycję produktów w naszym magazynie. Dzięki temu po określeniu kodów GTU przy każdym produkcie czy też usłudze nie będziemy musieli określać go przy każdej nowej fakturze, ponieważ automatycznie pobiera się z naszego magazynu.

By dokonać edycji wchodzimy w >> Lista Produktów.

 

 

By edytować konkretny produkt czy też usługę naciskamy przycisk >>Ustawienia

 

 

 

Wybieramy opcję >>Edytuj.

 

 

I tak samo jak we wprowadzanym nowym produkcie na samym dole znajduje się pole do określenia kodu>> Typ GTU.

 

 

Pamiętaj by zapisywać wszelkie zmiany wprowadzane, w innym wypadku nie zostaną one zatwierdzone i nie pojawią się w naszej fakturze.

 

Co w przypadku jak Typ GTU nie pokazuje się w liście produktów?

 

By kolumna z kodem GTU pojawiła się w naszej liście produktów należy ją pokazać. Jak to zrobić? Wchodzimy w naszą >> Listę produktów/usług.

 

 

Wchodzimy w >> Ustawienia Kolumn.

 

Szukamy w funkcjach >>Typ GTU. Zaznaczone przez nas funkcję pojawią się od razu w kolumnach w naszej liście produktów.

 

W dół/ W górę- jeżeli chcemy zmienić miejsce naszej funkcji np. zależy nam by funkcja >>Typ GTU pojawiła się wyżej, klikamy tyle razy strzałką w górę o ile pozycji chcemy ją podnieść.

pokaż/schowaj- jeżeli zależy nam by funkcja pojawiła się w kolumnie naszej listy produktów zaznaczamy ją kursorem, jednak jeżeli nie chcemy by tam pojawiła się informacja dotycząca konkretnej funkcji możemy ją odznaczyć.

 

Nie należy zapominać, że mimo schowania danej informacji o produkcie lub usłudze ona nie zniknie. Zwyczajnie nie będzie dla nas bezpośrednio widoczna jednak podczas wystawiania faktury ta informacja będzie zapisana w dokumencie.

 

Kod GTU widoczny na wydruku.

By kod GTU był widoczny na wydruku, powinniśmy zaznaczyć tę opcję w sekcji --> Pokaż na dokumencie PDF. 

 

 

Dodaj komentarz do artykułu Co to jest kod GTU?
Skomentuj