szukaj w treściach
Jak ustawić własne statusy dla magazynów

Jak ustawić własne statusy dla magazynów

Jak ustawić własne statusy dla magazynów

Jak ustawić własne statusy dla magazynów

Własne statusy magazynów możemy skonfigurować w ustawieniach bądź na liście magazynów.

Jak ustawić własne statusy dla magazynów w Ustawieniach

Wchodzimy w zakładkę Ustawienia w głównym menu i następnie w Magazyny > Statusy magazynów w menu po lewej stronie.

 

Statusy dla magazynów w programie do fakturowania faktury.pl

 

Na stronie 'Statusy magazynów' znajduje się tabela z aktualnie zapisanymi magazynami.

W sekcji nad tabelą możemy dodać kolejny status. Wpisujemy nazwę statusu i klikamy w przycisk Dodaj. Status automatycznie pojawi się w tabeli na pierwszym miejscu.

 

Dodawanie własnego statusu dla magazynów

 

Aby zmienić kolejność statusów w tabeli klikamy w ikony strzałek w kolumnach w górę i w dół.

 

Kolejność statusów dla magazynów w tabeli

 


Jak przypisać kolor do statusu magazynów

Każdemu ze statusów możemy przypisać kolor, co wprowadza większą przejrzystość na liście magazynów.

Aby przypisać kolor do statusu klikamy w pole w kolumnie kolor statusu przy wybranym statusie. Otworzymy w ten sposób okno dialogowe koloru statusu.

 

Ustawienie koloru dla statusu magazynu

 

Wybieramy jeden z proponowanych kolorów lub wpisujemy sześcioznakowy kod innego koloru. Zamykamy okno. Wybrany przez nas kolor pojawi się w tabeli.

 


Jak ustawić wysyłkę emaili dla statusów magazynów

Aby skonfigurować wysyłkę wiadomości email dla statusów magazynów klikamy w ikonę koperty w kolumnie wysyłka maili przy wybranym statusie.

Otworzymy w ten sposób okno dialogowe konfiguracji wysyłki email.

 

Ustawienia wysyłki email dla statusów magazynów w faktury.pl

 

W oknie wpisujemy adres email odbiorcy i treść wiadomości. Możemy zaznaczyć opcję wysyłaj automatycznie. Po wprowadzeniu danych klikamy w Zapisz i zamykamy okno.

Jeżeli konfiguracja została wykonana prawidłowo, wyświetlana będzie niebieska, pełna koperta.

Jeżeli konfiguracja będzie niepełna (brak adresu email) wyświetli się niebieska, pusta koperta.

Brak konfiguracji oznaczony jest czarną, pustą kopertą.

 

Legenda dotycząca wysyłki email - statusy magazynów

 


Jak ustawić domyślny status dla magazynów

Domyślny status dla magazynów ustawiamy zaznaczając checkbox w kolumnie Domyślny przy wybranym statusie. Domyślny magazyn podświetli się na pomarańczowo.

 

Domyślny status dla magazynów

 


Jak ustawić własne statusy dla magazynów z listy magazynów

Wchodzimy w zakładkę Magazyny w menu głównym.

 

Zakładka z listą magazynów w programie faktury.pl

 

Wyświetli się nam lista magazynów. W tabeli, klikamy w pole w kolumnie status przy wybranym magazynie. Rozwnie się nam lista możliwych do wyboru statusów.

 

Zmiana statusu magazynu na liście magazynów

 

Wybieramy jeden ze statusów bądź klikamy w dodaj/edytuj aby dodać nowy. Kliknięcie w dodaj/edytuj otworzy nam okno dialogowe ustawień.

 

Ustawienia statusów magazynów na faktury.pl

 

Od tego momentu postępujemy dokładnie tak samo jak w przypadku ustawień. Pamiętamy aby zatwierdzać wprowadzane zmiany klikając w przycisk Zapisz zmiany.

 


 

Dodaj komentarz do artykułu Jak ustawić własne statusy dla magazynów
Skomentuj