Cennik

Testuj 30 dni za darmo !
Płać wyłącznie za to czego używasz
wybieram
wybieram
wybieram
wybieram
wybieram
wybierz

Cena abonamentu (netto)

Pierwsze 30 dni za darmo
Bez zobowiązań

Prestige700 pln / rok
Premium350 pln / rok
Standard150 pln / rok
Mini70 pln / rok
Darmowe 0 pln / rok
Dodatkowe
opcje
1
Faktura
5 szt. 3 szt.
2
Proforma
5 szt. 3 szt.
3
Faktura zaliczkowa
5 szt. 3 szt.
4
Korekta
5 szt. 3 szt.
5
Faktura RR
5 szt.
6
Rachunek
5 szt. 3 szt.
7
Zamówienie
5 szt.
8
Oferta
5 szt.
9
Paragon
10
Koszt
11
Dokument KP
12
Dokument KW
5 szt.
13
Dokument WZ
14
Dokument PZ
15
Nota korygująca
5 szt. 3 szt.
16
Nota księgowa
5 szt.
17
Nota obciążeniowa
18
Reklamacja
19
RW Rozchód wewnętrzny
20
ZW Zwrot wewnętrzny
21
PW Przyjęcie z produkcji
22
MR Rozchód do innego magazynu
23
PL Protokół likwidacji
24
RI Rozliczenie inwentaryzacji
25
Odczyt kontrahenta
26
Edycja kontrahenta
27
Zapis kontrahenta
10 szt. 5 szt.
28
Odczyt produktu
29
Edycja produktu
30
Zapis produktu
1000 szt. 300 szt. 100 szt. 20 szt. 5 szt.
31
Odczyt magazynu
32
Edycja magazynu
33
Ilość magazynów
3 szt. 1 szt.
34
Jednolity plik kontrolny
35
Ewidencja dokumentów
36
Sms o wysłaniu dokumentów
37
Sms do kontrahenta
38
Wydruk dokumentu
10 szt./mc
39
Przypomnienia o płatnościach, windykacja
40
Statystyki
41
Historia płatności dokumentu
42
Zestawy produktów
43
Konwersja typu dokumentu
44
Powiązania kontrahentów z firmą
45
Stany magazynowe
46
Płatnik / odbiorca
47
Szablony wydruku dokumentu
6 szt. 3 szt. 1 szt.
48
Szablony wiadomości email
49
Cenniki produktów
50
Stopka graficzna dokumentu
51
Tłumaczenia dokumentu
52
Formaty numeracji
10 szt. 5 szt. 2 szt.
53
Sprzedawca / oddział
5 szt. 2 szt. 1 szt.
54
Zapis dokumentów
bez limitu
za wyjątkiem: Paragon,
Koszt/Zakup,
Dokument PZ,
Reklamacja,
Dokument własny,
Przyjęcie z produkcji,
Protokół likwidacji,
Przesunięcie międzymagazynowe
5 szt/mc
za wyjątkiem: Paragon,
Koszt/Zakup,
Dokument PZ,
Reklamacja,
Dokument własny,
Przyjęcie z produkcji,
Protokół likwidacji,
Przesunięcie międzymagazynowe
3 szt/mc
za wyjątkiem: Paragon,
Koszt/Zakup,
Dokument PZ,
Reklamacja,
Dokument własny,
Przyjęcie z produkcji,
Protokół likwidacji,
Przesunięcie międzymagazynowe
55
Edycja dokumentów
bez limitu
za wyjątkiem: Paragon,
Koszt/Zakup,
Dokument PZ,
Reklamacja,
Dokument własny,
Przyjęcie z produkcji,
Protokół likwidacji,
Przesunięcie międzymagazynowe
5 szt/mc
za wyjątkiem: Paragon,
Koszt/Zakup,
Dokument PZ,
Reklamacja,
Dokument własny,
Przyjęcie z produkcji,
Protokół likwidacji,
Przesunięcie międzymagazynowe
3 szt/mc
za wyjątkiem: Paragon,
Koszt/Zakup,
Dokument PZ,
Reklamacja,
Dokument własny,
Przyjęcie z produkcji,
Protokół likwidacji,
Przesunięcie międzymagazynowe
56
Wysyłanie dokumentów
bez limitu
za wyjątkiem: Paragon,
Koszt/Zakup,
Dokument PZ,
Reklamacja,
Dokument własny,
Przyjęcie z produkcji,
Protokół likwidacji,
Przesunięcie międzymagazynowe
5 szt/mc
za wyjątkiem: Paragon,
Koszt/Zakup,
Dokument PZ,
Reklamacja,
Dokument własny,
Przyjęcie z produkcji,
Protokół likwidacji,
Przesunięcie międzymagazynowe
3 szt/mc
za wyjątkiem: Paragon,
Koszt/Zakup,
Dokument PZ,
Reklamacja,
Dokument własny,
Przyjęcie z produkcji,
Protokół likwidacji,
Przesunięcie międzymagazynowe
57
Odczyt dokumentów
58
Dokumenty powiązane
59
Własne dodatkowe tabele w dokumentach
60
Załączniki do dokumentów
5 Gb 2 Gb
61
Załączniki do klientów
5 Gb 2 Gb
62
Subkonta - pracownicy
5 szt. 2 szt.
63
Zdjęcia produktów
5 Gb 2 Gb
64
Dokumenty cykliczne
65
Własne parametry produktów
66
Informacja o opakowaniu
67
Statusy dokumentów
68
Wysyłka statusów dokumentów
69
Logo na dokumentach
70
Logo w wysłanych dokumentach
71
Konta bankowe
72
Dopiski do dokumentów
73
Jednostki miar
74
Stawki VAT
75
Waluty
76
Kategorie kosztów
77
Typy kosztów
78
Osoba wystawiajaca
79
Sposoby obliczania podatku
80
Sposoby zapłaty
81
Ilość zer w obliczeniach
82
Terminy płatności
83
Tworzenie własnych dokumentów
- 200 PLN
84
Kategorie produktów
85
Kategorie zestawów
86
Producenci
87
Sposoby dostawy
88
Stany magazynowe
89
Statusy produktów
90
Statusy zestawów
91
Kategorie klientów
92
Statusy klientów
93
Zarządzanie widokiem kolumn
94
Dodawanie wielu produktów
- 50 PLN
95
Import export produktów
- 50 PLN
96
Dodawanie wielu klientów
- 50 PLN
97
Import export klientów
- 50 PLN
98
Statusy magazynów
99
Przesunięcia między magazynami
100
Inwentaryzacja
101
Kontrola płatności
102
Wysyłka wezwań
- 50 PLN
103
Podziękowania za płatność
- 50 PLN
104
Akceptacja dokumentu
105
Dokumenty podobne
106
Historia dokumentu
107
Kosz z dokumentami
108
Zmiana nagłówków
109
Odbiorca na fakturze
110
Płatnik na fakturze
111
Drugi nabywca
112
Tworzenie dokumentu z dokumentu
- 50 PLN
113
Wyliczanie marży
- 50 PLN
114
Pole na PKWiU
115
Pole na rabat
116
Wprowadzanie cen netto lub brutto
117
Pole tekstowe w dokumencie
- 50 PLN
118
Podział dokumentu na tabele
119
Adres dostawy
120
Termin dostawy
121
Rodzaj dostawy
122
Nagłówek dokumentu
123
Stopka dokumentu
124
Uwagi na dokumencie
125
Uwagi (niewidoczne na wydruku)
126
Karta kontrahenta
127
Nadawanie limitów klientom
128
znak wodny na wydruku
129
obsługa wielu walut w dokumencie
130
konfiguracja kolumn w tabelach
131
własny adres email
- 50 PLN
132
naklejki do produktów
133
rezerwacje produktów
134
API
- 200 PLN
135
dodatkowe szyfrowanie
- 200 PLN
136
branding faktury.pl
- 200 PLN
137
przechowanie danych(nieaktywne konto)
140 pln/rok 70 pln/rok 35 pln/rok 17.5 pln/rok