Cennik

Wypróbuj przez 30 dni za darmo !
Płać wyłącznie za to czego używasz
wybieram
wybieram
wybieram
wybieram
wybieram
wybierz

Cena abonamentu (netto)

Pierwsze 30 dni za darmo
Bez zobowiązań

Prestige 58.33 pln / mies. 700 pln / rok
Premium 29.16 pln / mies. 350 pln / rok
Standard 12.5 pln / mies. 150 pln / rok
Mini 5.83 pln / mies. 70 pln / rok
Darmowe 0 pln / rok
Dodatkowe opcje
1
Faktura
5 szt/mc
3 szt/mc
+ 17,5 PLN
2
Proforma
5 szt/mc
3 szt/mc
+ 17,5 PLN
3
Faktura zaliczkowa
5 szt/mc
3 szt/mc
+ 17,5 PLN
4
Korekta
5 szt/mc
3 szt/mc
+ 17,5 PLN
5
Faktura RR
5 szt/mc
+ 17,5 PLN
6
Rachunek
5 szt/mc
3 szt/mc
+ 17,5 PLN
7
Zamówienie od klienta
5 szt/mc
+ 17,5 PLN
8
Zamówienie do dostawcy
5 szt/mc
+ 17,5 PLN
9
Oferta
5 szt/mc
+ 17,5 PLN
10
Paragon
+ 17,5 PLN
11
Koszt
+ 17,5 PLN
12
Dokument KP
5 szt/mc
+ 17,5 PLN
13
Dokument KW
5 szt/mc
+ 17,5 PLN
14
Dokument WZ
+ 17,5 PLN
15
Dokument PZ
+ 17,5 PLN
16
Nota korygująca
5 szt/mc
3 szt/mc
+ 17,5 PLN
17
Nota księgowa
5 szt/mc
+ 17,5 PLN
18
Nota obciążeniowa
+ 17,5 PLN
19
Reklamacja
+ 17,5 PLN
20
RW Rozchód wewnętrzny
+ 17,5 PLN
21
ZW Zwrot wewnętrzny
+ 17,5 PLN
22
PW Przyjęcie z produkcji
+ 17,5 PLN
23
MR Rozchód do innego magazynu
+ 17,5 PLN
24
PL Protokół likwidacji
+ 17,5 PLN
25
RI Rozliczenie inwentaryzacji
+ 17,5 PLN
26
PT Protokół przekazania towaru
+ 17,5 PLN
27
ZP Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
+ 17,5 PLN
28
Przesunięcia między magazynami
+ 17,5 PLN
29
Produkty - odczyt
30
Produkty - edycja
31
Produkty - zapis
1000 szt
300 szt
100 szt
20 szt
5 szt
32
Zestawy produktów
+ 17,5 PLN
33
Cenniki produktów
+ 17,5 PLN
34
Zdjęcia produktów
5 Gb
2 Gb
35
Własne parametry produktów
+ 17,5 PLN
36
Informacja o opakowaniu
+ 17,5 PLN
37
Jednostki miar
38
Kategorie produktów
+ 17,5 PLN
39
Kategorie zestawów
+ 17,5 PLN
40
Producenci
+ 17,5 PLN
41
Statusy produktów
+ 17,5 PLN
42
Statusy zestawów
+ 17,5 PLN
43
Dodawanie wielu produktów
+ 50 PLN
44
Rezerwacje produktów
+ 17,5 PLN
45
Klient - odczyt
46
Klient - edycja
47
Klient - zapis / dodawanie
10 szt
5 szt
48
Powiązania klientów z firmą
+ 17,5 PLN
49
Załączniki do klientów
5 Gb
2 Gb
50
Kategorie klientów
+ 17,5 PLN
51
Statusy klientów
+ 17,5 PLN
52
Karta klienta
53
Nadawanie limitów klientom
54
Podziękowania za płatność
55
Kontrola płatności
56
Magazyn - odczyt
+ 17,5 PLN
57
Magazyn - edycja
+ 17,5 PLN
58
Magazyn - ilość
3 szt
1 szt
59
Stany magazynowe
+ 17,5 PLN
60
Statusy magazynów
+ 17,5 PLN
61
Ewidencja dokumentów
62
Wydruk dokumentu
10 szt./mc
63
Konwersja typu dokumentu
+ 17,5 PLN
64
Płatnik / odbiorca
+ 17,5 PLN
65
Szablony wydruku dokumentu
6 szt
3 szt
1 szt
66
Szablony wiadomości email
+ 17,5 PLN
67
Tłumaczenia dokumentu
+ 17,5 PLN
68
Formaty numeracji
10 szt
5 szt
2 szt
69
Zapis dokumentów
!
za wyjątkiem: Paragon,
Koszt/Zakup,
Dokument PZ,
Reklamacja,
Dokument własny,
Przyjęcie z produkcji,
Protokół likwidacji,
Przesunięcie międzymagazynowe
5 szt
!
za wyjątkiem: Paragon,
Koszt/Zakup,
Dokument PZ,
Reklamacja,
Dokument własny,
Przyjęcie z produkcji,
Protokół likwidacji,
Przesunięcie międzymagazynowe
3 szt
!
za wyjątkiem: Paragon,
Koszt/Zakup,
Dokument PZ,
Reklamacja,
Dokument własny,
Przyjęcie z produkcji,
Protokół likwidacji,
Przesunięcie międzymagazynowe
+ 17,5 PLN
70
Edycja dokumentów
!
za wyjątkiem: Paragon,
Koszt/Zakup,
Dokument PZ,
Reklamacja,
Dokument własny,
Przyjęcie z produkcji,
Protokół likwidacji,
Przesunięcie międzymagazynowe
5 szt
!
za wyjątkiem: Paragon,
Koszt/Zakup,
Dokument PZ,
Reklamacja,
Dokument własny,
Przyjęcie z produkcji,
Protokół likwidacji,
Przesunięcie międzymagazynowe
3 szt
!
za wyjątkiem: Paragon,
Koszt/Zakup,
Dokument PZ,
Reklamacja,
Dokument własny,
Przyjęcie z produkcji,
Protokół likwidacji,
Przesunięcie międzymagazynowe
+ 17,5 PLN
71
Wysyłanie dokumentów
!
za wyjątkiem: Paragon,
Koszt/Zakup,
Dokument PZ,
Reklamacja,
Dokument własny,
Przyjęcie z produkcji,
Protokół likwidacji,
Przesunięcie międzymagazynowe
5 szt
!
za wyjątkiem: Paragon,
Koszt/Zakup,
Dokument PZ,
Reklamacja,
Dokument własny,
Przyjęcie z produkcji,
Protokół likwidacji,
Przesunięcie międzymagazynowe
3 szt
!
za wyjątkiem: Paragon,
Koszt/Zakup,
Dokument PZ,
Reklamacja,
Dokument własny,
Przyjęcie z produkcji,
Protokół likwidacji,
Przesunięcie międzymagazynowe
+ 17,5 PLN
72
Odczyt dokumentów
73
Dokumenty powiązane
+ 17,5 PLN
74
Własne dodatkowe tabele w dokumentach
+ 17,5 PLN
75
Załączniki do dokumentów
5 Gb
2 Gb
76
Dokumenty cykliczne
+ 17,5 PLN
77
Statusy dokumentów
+ 17,5 PLN
78
Wysyłka statusów dokumentów
+ 17,5 PLN
79
Logo na dokumentach
80
Dopiski do dokumentów
81
Stawki VAT
82
Sposoby obliczania podatku
+ 17,5 PLN
83
Sposoby zapłaty
84
Terminy płatności
85
Tworzenie własnych dokumentów
+ 200 PLN
86
Sposoby dostawy
87
Akceptacja dokumentu
+ 17,5 PLN
88
Dokumenty podobne
89
Zmiana nagłówków Sprzedawca/Nabywca
+ 17,5 PLN
90
Tworzenie dokumentu z dokumentu
+ 50 PLN
91
Pole na PKWiU
92
Pole na rabat
93
Wprowadzanie cen netto lub brutto
94
Podział dokumentu na tabele
+ 17,5 PLN
95
Adres dostawy
96
Termin dostawy
97
Rodzaj dostawy
98
Nagłówek dokumentu
+ 17,5 PLN
99
Stopka dokumentu
100
Uwagi na dokumencie
101
Uwagi (niewidoczne na wydruku)
102
Znak wodny na wydruku
+ 17,5 PLN
103
Obsługa wielu walut w dokumencie
+ 17,5 PLN
104
Jednolity plik kontrolny
105
Przypomnienia o płatnościach, windykacja
+ 17,5 PLN
106
Historia płatności dokumentu
+ 17,5 PLN
107
Oddziały
5 szt
2 szt
1 szt
108
Subkonta - pracownicy
5 szt
2 szt
109
Konta bankowe
110
Waluty
+ 17,5 PLN
111
Kategorie kosztów
+ 17,5 PLN
112
Typy kosztów
+ 17,5 PLN
113
Osoba wystawiająca
114
Ilość zer w obliczeniach
115
Zarządzanie widokiem kolumn
+ 17,5 PLN
116
Historia dokumentu
+ 17,5 PLN
117
Kosz z dokumentami
118
Wyliczanie marży
+ 50 PLN
119
Branding faktury.pl
+ 200 PLN
120
Przechowanie danych(nieaktywne konto)
140 pln/rok
70 pln/rok
35 pln/rok
17.5 pln/rok