szukaj w treściach
Jak dodać konto dla pracownika i nadać mu uprawnienia

Jak dodać konto dla pracownika i nadać mu uprawnienia

Jak dodać konto dla pracownika i nadać mu uprawnienia

Jak dodać konto dla pracownika i nadać mu uprawnienia 

Program do fakturowania faktury.pl daje możliwość pracy kilku pracownikom na niezależnych subkontach pod jedną firmą.

Jeżeli chcemy dać dostęp do serwisu jednemu z naszych pracowników musimy stworzyć dla niego nowe konto.

Jak dodać konto dla pracownika

Aby dodać konto dla pracownika wchodzimy w zakładkę Ustawienia w głównym menu i następnie w link Pracownicy w menu poniżej.

 

Dodawanie subkonta dla pracownika w programie faktury.pl

 

Na stronie 'Pracownicy' znajduje się lista naszych pracowników. Aby dodać nowego klikamy w przycisk + dodaj nowego pracownika.

 

Oddzielne konta dla pracowników firmy

 

Klikając w + dodaj nowego pracownika otworzymy okno dialogowe dodawania pracownika.

W oknie Dodawanie nowego użytkownika uzupełniamy takie dane jak: login, email, podpis na dokumentach, hasło oraz w ostatnim polu wybieramy grupę uprawnień.

Po wypełnieniu danych klikamy w Zapisz i zamykamy okno. Nowy pracownik znajdzie się w tabeli.

 

Dodawanie nowego użytkownika w programie do fakturowania faktury.pl

 


Jak aktywować i deaktywować konto pracownika

Konto nowo dodanego pracownika jest domyślnie aktywne. Możemy je deaktywować odznaczając checkbox w kolumnie aktywny przy wybranym pracowniku.

 

Aktywacja konta pracownika w faktury.pl

 


Jak zmienić uprawnienia pracownika

W serwisie faktury.pl uprawnienia nadajemy pracownikowi przypisując go do jednej z grup uprawnień, które uprzednio stworzyliśmy.

W tabeli na liście pracowników jest możliwa zmiana grupy uprawnień. Aby to zrobić klikamy w pole wyboru dodaj grupę w kolumnie grupa uprawnień  i następnie wybieramy grupę.

 

Wybór grupy uprawnień dla pracownika

 

Po wybraniu grupy będzie ona widoczna na niebieskim tle w kolumnie grupa uprawnień. Każdego pracownika możemy przypisać do więcej niż jednej grupy.

 

Lista kont pracowników

 


Jak zmienić ustawienia pracownika

Każdemu z pracowników możemy nadać lub ograniczyć dostęp do pewnych danych na koncie naszej firmy w faktury.pl.

W ustawieniach pracownika wybieramy czy nasz pracownik będzie miał dostęp do dokumentów, produktów i kontrahentów oraz nadajemy dostęp do oddziałów naszej firmy (Dostęp do firm).

Aby skonfigurować ustawienia pracownika klikamy w przycisk zarządzaj ustawieniami pracowników nad tabelą. Otworzymy w ten sposób okno dialogowe.

 

Zmiana ustawień pracownika w faktury.pl

 

 

Edycja danych udostępnionych pracownikowi

 

Przy wybranych loginach oznaczamy dostęp do dokumentów, produktów i kontrahentów oraz w sekcji Dostęp do firm zaznaczamy firmy (oddziały), do których mają mieć dostęp wszyscy nasi pracownicy.

Na koniec klikamy w przycisk Zapisz aby zatwierdzić zmiany.

 


 

Dodaj komentarz do artykułu Jak dodać konto dla pracownika i nadać mu uprawnienia
Skomentuj