> Porady > Firma > Faktury dla ryczałtowców
Faktury dla ryczałtowców

Faktury dla ryczałtowców

 

 

Własna działalność gospodarcza to bez wątpienia konieczność podejmowania wielu ważnych decyzji.

Jedną z nich jest wybór podatku – VAT czy ryczałt – w obu przypadkach trzeba liczyć się z korzyściami, jak też pewnymi niedogodnościami.

Kluczowe jest jednak zdefiniowanie własnych oczekiwań, ale też zwrócenie uwagi na formę prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jeżeli wybierzemy ryczałt, rodzi się szereg kolejnych wątpliwości, w tym również, czy ryczałtowcy mogą wystawiać faktury.

Czy istnieje coś takiego jak faktury dla ryczałtowców?

Jeżeli tak, to co powinno się na nich znaleźć oraz w jakich okolicznościach są sporządzane?

 

Czym jest ryczałt?

Zanim wyjaśnimy sobie, czym są faktury dla ryczałtowców oraz w jaki sposób należy je wystawiać, odpowiedzmy sobie na podstawowe pytanie – co to jest ryczałt?

Zgodnie z definicją słownikową ryczałt to „kwota pieniężna o ustalonej odgórnie wartości, którą należy zapłacić za określoną usługę”. W ustawie podatkowej oznacza on ryczałt ewidencjonowany, czyli jedną z form opodatkowania, jaką można wybrać przy zakładaniu własnej firmy. Ryczałt to odmiana podatku dochodowego, a więc jest to zupełnie inna forma podatku niż podatek VAT, czyli podatku od towarów i usług.

Ryczałt należy do form opodatkowania wraz z innymi formami, jak zasady ogólne, podatek liniowy i karda podatkowa. Z opodatkowania ryczałtem nie może jednak skorzystać każdy. Zgodnie z Art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie mają takiej możliwości m.in. apteki, lombardy, działalności polegającą na zakupie i sprzedaży wartości dewizowych czy też przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie wolnych zawodów (poza firmami lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny).

Podstawą opodatkowania w ryczałcie jest przychód. Należy również podkreślić, iż podstawa ta nie jest pomniejszona o poniesione w danym okresie koszty uzyskania przychodów. Stawki opodatkowania są następujące: 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% lub 2%. To, jaka stawka obowiązuje w danym przypadku, zależy od formy prowadzonej działalności.

 

Faktury dla ryczałtowców – czy ryczałtowiec wystawia faktury?

Ryczałtowiec może, a nawet powinien wystawiać faktury, co oczywiście uzależnione jest od tego, czy jest czynnym podatnikiem VAT i czy świadczy usługi na rzecz innego podatnika VAT czy też na rzecz osoby fizycznej. Należy podkreślić, że ryczałt i VAT to dwie różne kwestie. Można być ryczałtowcem i jednocześnie vatowcem. A więc faktury dla ryczałtowców są tymi fakturami, które wystawia się w każdym innym przypadku.

Zgodnie z obowiązującym prawem jeżeli jesteśmy czynnymi podatnikami VAT i świadczymy usługi na rzecz innego podatnika VAT, naszym obowiązkiem jest wystawienie w tym przypadku faktury dla ryczałtowców, czyli tradycyjnej faktury VAT. Jeżeli jednak świadczymy usługi na rzecz osoby prywatnej, to wystawienie faktury nie jest obowiązkowe, ale konieczne, jeżeli klient jej zażąda.

W przypadku kiedy ryczałtowiec nie jest czynnym podatnikiem VAT, wystawia fakturę bez VAT bądź przy klientach niebędących podatnikami VAT rachunek. To oznacza, że faktury dla ryczałtowców obowiązują w takiej samej formie, jak przy przedsiębiorcach, którzy wybrali inne formy opodatkowania.

 

Jak wystawić faktury dla ryczałtowców w formie elektronicznej?

Faktury dla ryczałtowców, czyli faktury VAT lub faktury bez VAT, wystawiamy wybierając z listy dokumentów opcję faktura. W pierwszym przypadku musi ona zawierać:

 • datę wystawienia faktury

 • numer kolejny dokumentu

 • dane sprzedawcy (podatnika) i nabywcy towaru bądź usługi, ich adresy i numery, za pomocą którego są zidentyfikowani na potrzeby podatku,

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, w sytuacji kiedy, nastąpiła ona przed sprzedażą

 • nazwę towaru lub usługi, ich miarę i ilość, cenę jednostkową bez kwoty podatku

 • kwoty rabatów, opustów bądź obniżek cen

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług bez kwoty podatku

 • stawkę podatku VAT

 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku,

 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, również z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

 • kwotę ogółem

 

Przy wystawianiu faktury bez VAT ryczałtowiec nie musi zamieszczać następujących danych:

 • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku

 • stawki podatku

 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto

Musi jednak umieścić wyjaśnienie, na jakiej podstawie jest zwolniony z VAT.

 • Przepis ustawy lub akt wydany na podstawie ustawy

 • Przepis dyrektywy

 • Inna podstawa prawna, która wskazuje na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Po stworzeniu takiego dokumentu, można wysłać go pod wskazany adres e-mail do kontrahenta bądź klienta. 

 

Wystawiamy faktury RR

Szczególną formą faktury są faktury RR. Są to dokumenty, które wystawiane są jako potwierdzenie sprzedaży towarów rolnych przez rolników ryczałtowych, którzy są zwolnieni z VAT. Co ciekawe, w ich przypadku to nabywca jest zobowiązany do jej sporządzenia i wystawienia, a nie sprzedawca, jak to jest w przypadku klasycznych faktur. Faktury RR wystawiane są przez nabywcę, a nie sprzedawcę, czyli rolnika. Takie faktury dla ryczałtowców znajdziesz w zakładce „Wystaw rachunek” pod nazwą „faktury RR”. Muszą one zawierać następujące elementy:

 • datę wystawienia dokumentu

 • numer kolejny

 • dane dostawcy i nabywcy, czyli: ich imiona i nazwiska, adresy, numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL

 • nazwy produktów rolnych, których dotyczy faktura RR, ich jednostkę miary i ilość,

 • cenę jednostkową nabytego produktu rolnego i jego wartość

 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku i kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych

 • wartość nabytych produktów rolnych z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,

 • kwotę należności ogółem

Podobnie jak każdy inny dokument, również faktury dla ryczałtowców, możesz wygenerować w formacie PDF i wysłać do sprzedawcy.

 

 

Dodaj komentarz do artykułu Faktury dla ryczałtowców
Skomentuj