> Porady > Firma > Faktury dla transportu
Faktury dla transportu

Faktury dla transportu

 

 

Usługi transportowe są szczególną formą usług, gdyż mogą podlegać bardzo różnemu opodatkowaniu, a niekiedy nawet mogą być zwolnione z VAT.

Ponadto, bardzo często wystawiane są w obcej walucie, co wynika z charakteru świadczonych usług, duża część firm jest firmami międzynarodowymi, a polscy przedsiębiorcy z tej branży w większości przypadków współpracują z kontrahentami zagranicznymi.

Z tego powodu pojawia się wiele wątpliwości i pytań, które dotyczą faktur dla transportu.

Kiedy i jak je wystawiać? Kto jest zwolniony z VAT?

 

Stawki podatku VAT – jakie i w jakich okolicznościach? 

Produkty i usługi mogą być opodatkowane różnymi stawkami VAT. W branży transportowej ma to szczególne znaczenie, gdyż ich wysokość zależy od charakteru świadczonych usług.

 • 23% VAT to podstawowa stawka podatku, która obejmuje usługi transportowe

 • 8% VAT dotyczy tych usług, które zostały zamieszczone w załączniku nr 3 do Ustawy o VAT. Należą do nich: transport kolejowy pasażerski międzymiastowy, transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, usługi taksówek osobowych, pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu, transport wodny śródlądowy pasażerski, wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą, transport lotniczy pasażerski - wyłącznie przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie i pozarozkładowe pasażerskie, wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą, przewóz bagażu, jeżeli towarzyszy transportowi wyżej wymienionemu za który nie jest pobierana dodatkowa opłata.

 

Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy VAT 0% stawki VAT obowiązuje w przypadku transportu międzynarodowego dla towarów w obrębie kraju oraz krajów UE, jeżeli jest on związany z importem do krajów trzecich, dla towarów w momencie, kiedy początek lub koniec trasy znajduje się na terytorium kraju, a także przy tranzycie oraz dla osób, jeżeli początek lub koniec trasy jest na terytorium kraju lub ma miejsce tranzyt.

Faktury dla transportu z 0% podatkiem VAT mogą być wystawione jednak tylko wtedy, kiedy zostaną odpowiednio potwierdzone, że została wykonana usługa, która upoważnia do takiego podatku VAT. W takiej sytuacji niezbędne mogą się okazać listy przewozowe, dokumenty z urzędów celnych, dokumenty spedycyjne oraz inne, które mogą być dowodem potwierdzającym wykonaną usługę. Ponadto pamiętajmy, że zwolnienie z VAT przysługuje firmom, które wykonują usługi transportu sanitarnego.

 

Wystawiamy faktury dla transportu w polskiej walucie

Faktury dla transportu możemy wystawić w formie papierowej i elektronicznej. W naszym programie proponujemy drugą opcję – wygodniejszą, tańszą, szybszą oraz pozwalającą na większą kontrolę wszystkich swoich dokumentacji handlowych.

Przejdź do zakładki „Wystaw dokument” i wybierz opcję „faktura”. Następnie uzupełnij wszystkie niezbędne dane lub wybierz „załaduj dane nabywcy”. Na fakturze dla transportu w polskiej walucie powinny znaleźć się następujące elementy:

 • data wystawienia faktury

 • jej numer kolejny

 • imiona i nazwiska obu stron transakcji, a także ich adresy i numery, za pomocą których są oni zidentyfikowany na potrzeby podatku

 • data dokonania lub zakończenia wykonania usługi, a w przypadku produktu data jego dostarczenia

 • nazwa usługi lub towaru, jego miarę i ilość, cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku

 • kwoty wszelkich obniżek cen i rabatów, o ile zostały takie uwzględnione

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług

 • stawka podatku, co w przypadku usług transportowych ma kluczowe znaczenie

 • suma wartości sprzedaży netto

 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto

 • kwota należności ogółem

 

Pamiętaj również o wyborze odpowiedniej stawki podatku VAT. Znajdziesz ją pod tabelą, która dotyczy produktu lub usługi, którą oferujesz.

 

Wystawiamy faktury dla transportu w walucie obcej

Jeżeli podejmujemy współpracę z kontrahentem zagranicznym, który dokonuje zapłaty za towar bądź usługę w obcej walucie, należy wybrać odpowiednią walutę zamiast waluty polskiej PLN. Waluty przeliczane są automatycznie zgodnie ze średnim kursem ogłoszonym przez NBP.

Opcje do wyboru znajdują się przed tabelą, w której zostają umieszczone dane o produkcie.

Faktury dla transportu w obcej walucie muszą zawierać takie same dane, jak przy fakturze w walucie polskiej. Przypomnijmy zatem:

 • datę wystawienia faktury

 • jej numer kolejny

 • imiona i nazwiska obu stron transakcji, a także ich adresy i numery, za pomocą których są oni zidentyfikowany na potrzeby podatku

 • datę dokonania lub zakończenia wykonania usługi, a w przypadku produktu datę jego dostarczenia

 • nazwę usługi lub towaru, jego miarę i ilość, cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku

 • kwoty wszelkich obniżek cen i rabatów, o ile zostały takie uwzględnione

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług

 • stawkę podatku, co w przypadku usług transportowych ma kluczowe znaczenie

 • sumę wartości sprzedaży netto

 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto

 • kwotę należności ogółem

 

Po wystawieniu faktury, można wygenerować PDF oraz wysłać ją do klienta w formie elektronicznej. W branży transportowej jest to szczególnie wygodne, gdyż najczęściej odległość pomiędzy kontrahentami jest bardzo duża, niekiedy znajdują się w dwóch różnych krajach.

W przypadku faktury papierowej jej doręczenie mogłoby trwać bardzo długo, a poza tym koszty przesyłki byłyby wysokie. Dokonując wystawienia faktury w formie elektronicznej przy pomocy naszego programu, Tobie zajmuje to zaledwie kilka minut, natomiast dokument natychmiast to sporządzeniu jest dostarczany do kontrahenta.

 

Faktury dla transportu mogą się między sobą różnić. Wynika to z różnej stawki podatku VAT, niekiedy zwolnienia z VAT oraz z waluty, w jakiej dokonywana jest zapłata za towar lub usługę. Wszystkie opcje dostępne są w naszym programie.

Co więcej, dokumenty archiwizowane są w systemie, a więc masz do nich wgląd niezależnie od tego, gdzie się aktualnie znajdujesz. Moduł magazynu pozwala na zwiększenie kontroli nad stanem towarów w magazynach, a także wystawianie dokumentów magazynowych. Faktury.pl to program szyty na miarę potrzeb firm transportowych. 

 

 

Dodaj komentarz do artykułu Faktury dla transportu
Skomentuj
Afaktury
Prosty program dla firm transportowych, w którym można wystawić faktury walutowe to również: https://afaktury.pl/wystaw-fakture,3,1/ Polecam jako stały użytkownik.
Użytkownik
Bardzo użyteczne narzędzie. Polecam