Zamwienia – jak je zoy szybko i bez niepotrzebnych komplikacji?

Zanim nastpi zakup produktu lub zostanie wywiadczona usuga, najczciej poprzedza je zamwienie, czyli pewnego rodzaju rezerwacja danego towaru lub usugi wraz z terminem. yjemy w czasach, kiedy konsumpcjonizm rozwinity jest na bardzo szerok skal. Kady dy do pozyskiwania coraz wikszej iloci dbr materialnych, a producenci oraz sprzedawcy przecigaj si w pomysach, jak zaspokoi potrzeby konsumentw i sprosta ich oczekiwaniom. Zamwienia na produktu i usugi stay si norm, s standardem, ktry nie jest ju dla nikogo zaskoczeniem.

Problem moe jednak pojawi si w samej dokumentacji caego procesu zamwienia i dokonania transakcji. W mniejszych firmach kontrola stanw magazynw, zrealizowanych zlece i tych, ktre dopiero s w trakcie moe nie by tak duym kopotem, jak przykadowo przy przedsibiorstwach, ktre miesicznie obsuguj setki i tysice klientw oraz kontrahentw. Denie do usprawnienia caego procesu jest dla nich jednym z waniejszych aspektw, jakie towarzysz budowaniu pozytywnego wizerunku firmy i zaufania wrd klientw i kontrahentw.

Okazuje si, i rwnie w tym przypadku nowoczesna technologia i nieodczny element naszego ycia, jakim jest Internet, s niezawodne i niezastpione. Program do wystawiania faktur online faktury.pl pozwala realizowa zlecenia poprzez wypenienie formularza zamwienia, ktry jest bardzo wanym etapem w caym procesie wsppracy z kontrahentem.

Jak wypeni formularz zamwienia online?

Wszystkie zamwienia musz by ponumerowane, to znacznie uatwia i usprawnia cay proces zarzdzania zleceniami oraz pomaga w utrzymaniu porzdku w dokumentacji. Niezbdnymi elementami kadego zamwienia online s:

Zamwienia s zatem zawsze realizowane w ten sam sposb, a formularz, ktry wypeniamy zawsze zawiera takie same dane i informacje. Program faktury.pl dziki funkcji Baza Kontrahentw znacznie uatwia cay proces wystawienia zamwienia. Raz wprowadzone dane kontrahenta mog zosta zapisane w systemie, a przy nastpnym zleceniu wystarczy jedynie je zaadowa, po czym program automatycznie uzupeni wszystkie informacje niezbdne do prawidowego wystawienia dokumentu.

Ponadto, program posiada modu obsugi magazynu. Oznacza to, e wszystkie towary, ktre s dostpne w Twoich magazynach, znajduj si w systemie, oczywicie po wczeniejszym ich uzupenieniu. Wraz z ich zamwieniem, a nastpnie sprzeda, zmienia si stan magazynowy, a Ty moe w dowolnym momencie skontrolowa ilo poszczeglnych produktw, jakie si w nim znajduj.

Przy wystawianiu zamwienia nie ma koniecznoci wpisywania wszystkich informacji o towarach. Jeeli skorzystae z funkcji magazynu, wystarczy zaadowa produkt z bazy, po czym dokument zostanie uzupeniony o wszystkie dane, a system automatycznie zmieni stan magazynowy towarw.

Jeszcze wicej usprawnie

Wszystkie wystawione zamwienia dostpne s w systemie, na Twoim koncie. Moesz je sprawdza, na bieco monitorowa i tym samym mie jeszcze wiksz kontrol nad stanem magazynw w swojej firmie oraz realizacj zlece. Zamwienia mona rwnie w bardzo prosty sposb „przeksztaci” na faktury, rachunki i proformy, a zatem zyskujemy dodatkowo czas, ktry w biznesie jest na wag zota.

Caa dokumentacja, czyli zamwienia, faktury, zaliczki, rachunki itd. s archiwizowane nie na pkach Twojego biura, ale w systemie, czyli zajmuj znacznie mniej miejsca, tyle, co Twj laptop! Ponadto kada ch, potrzeba lub konieczno weryfikacji dokumentu, nie musi by zwizana z wizyt w biurze i godzinnymi poszukiwaniami wrd setek segregatorw i teczek tej jednej, ktrej w danym momencie potrzebujemy. Wystarczy otworzy program do fakturowania, gdzie znajduje si historia wszystkich zamwie i zrealizowanych transakcji.

Moesz rwnie wygenerowa kady dokument w formie PDF. Wielu przedsibiorcw prowadzi w ten sposb dokumentacj firmy na swoim komputerze, tworzc odpowiednie foldery i umieszczajc w nich wszystkie faktury i zamwienia poszczeglnych kontrahentw. To take moesz zrobi, korzystajc z naszego programu. Po pobraniu dokumentu, kontrahent praktycznie natychmiast otrzyma od nas zamwienie lub faktur, gdy moliwe jest dokonanie tego poprzez poczt elektroniczn.

Zamwienia online – korzystnie jest porzuca dotychczasowe nawyki

Nie zawsze, ale bardzo czsto, zmiany w firmie, w jej funkcjonowaniu i zarzdzaniu daj wymierne korzyci. Moliwo usprawnienia procesu realizacji zamwie, przekada si na wzrost komfortu i wygody pracy. Cay proces odbywa si w jednym programie, od pocztku (od zoenia zlecenia) do samego koca (wystawienia faktury). Kontrahenci z pewnoci doceni sprawn obsug, a pracownicy znacznie atwiejsze dopenianie wszelkich formalnoci, za ktre s odpowiedzialni. Monitowanie stanw magazynw zapobiega sytuacji, kiedy brakuje w nich towaru, pomimo e jest dostpny w naszej ofercie. Nieoceniony jest take porzdek, jaki wreszcie zapanuje w Twoich dokumentach.

Program do wystawiania faktur i zamwie to ponadto dua swoboda dla przedsibiorcy. Ma on dostp do dokumentw niezalenie od tego, gdzie wanie si znajduje, jest mobilny i sam ma poczucie, i ewentualne zalegoci moe nadrobi w domu, nie przesiadujc po godzinach w biurze. Z obsug programu poradzi sobie kady, ma przyjazny interfejs, a wiele czynno zostao zautomatyzowane – system przejmuje znaczn cz obowizkw, ktre wczeniej naleay do Ciebie i Twoich pracownikw. To program, ktry dopasowuje si do Ciebie, Ty decydujesz, z ktrych funkcji korzystasz i jakie czynnoci ma on wykonywa za Ciebie.