PZ (Przyjęcie Zewnętrzne towaru online) - informacje o dokumencie

Przedsiębiorcy stykają się z różnymi dokumentami - trzeba mieć niestety sporą wiedzę na ich temat, żeby nie popełnić pomyłki w tym co i kiedy wystawiamy oraz jakie dane gdzie należy wpisać, żeby dokument mógł zostać uznany za poprawny. W związku z tym, że niektóre pomyłki mogą okazać się bardzo kosztowne i wprowadzić spore zamieszanie tak w danej firmie, jak i do współpracy jakichś firm, które są stronami transakcji, warto możliwie najbardziej ułatwić sobie cały proces wystawiania dokumentów - korzystając z pomocnych programów online! Dokument PZ nie jest jednym z tych, które muszą być koniecznie wystawiane, niemniej jednak wielu przedsiębiorców decyduje się na to, żeby mieć jasność co i kiedy dotarło do danej firmy od dostawcy. PZ oznacza bowiem "Przyjęcie Zewnętrzne". Na stronie https://faktury.pl/wystaw-dokument/pz - PZ przyjęcie zewnętrzne towaru online zainteresowani znajdą wzór dokumentu, który wystarczy jedynie wypełnić stosownymi danymi, żeby system wystawił pismo. Na jakie ułatwienia można liczyć? I czym dokładnie jest PZ?

PZ - czyli Przyjęcie Zewnętrzne

Dokument PZ to skrót od nazwy "Przyjęcie Zewnętrzne" i odnosi się właśnie do odbioru danego towaru przywiezionego - na mocy jakiejś umowy - do danego magazynu. Dokument ten występuje w gospodarce magazynowej i pomaga ustalić ile towaru dotarło do danej firmy od innej. Dzięki temu w magazynie nie powstaje zamieszanie, a wszystko jest dokładnie opisane. To dokument pomocny obu stronom - dla tej drugiej jest potwierdzeniem, że towar został dostarczony na czas i w odpowiedniej ilości.

PZ wystawiany jest zwykle na mocy dokumentu, który potwierdza dostawę, jak faktura czy WZ dostawcy. Jest to nieobowiązkowy dokument, który okazuje się najbardziej pomocny w sytuacji, gdy faktury jeszcze nie wystawiono, gdyż nastąpi to później - na przykład po dostarczeniu całości zamówienia. To tak zwane dostawy niefakturowane, które jednak muszą zostać odpowiednio zapisane w dokumentach firmy, żeby nie powstał w nich niepotrzebny chaos.

Informacje w dokumencie PZ

Żeby dokument PZ mógł się okazać pomocny w danej firmie, muszą się w nim znaleźć określone informacje. Każdy dokument musi być rzecz jasna odpowiednio ponumerowany, żeby później łatwo było dotrzeć do odpowiedniego - tak więc zaczynamy zawsze od kolejnego numeru PZ. Następne dane to:


Dokument PZ może być również wystawiany w ramach jednego przedsiębiorstwa, gdy pewne produkty dostarczane są z jednego magazynu do drugiego. PZ nie podlega opodatkowaniu VAT, więc nie trzeba wykazywać go w rejestrze VAT. Jest jednak bardzo pomocny, choć jego utworzenie może zająć trochę czasu. Skoro więc istnieją programy online do wystawiania dokumentów, warto je wykorzystać, żeby przyspieszyć cały proces. Na stronie https://faktury.pl/wystaw-dokument/ pz - PZ przyjęcie zewnętrzne towaru online można z łatwością utworzyć dokument PZ. Jak to zrobić?

Wystawianie PZ na faktury.pl

Panel do tworzenia dokumentu PZ w programie faktury.pl jest bardzo przejrzysty - wszystkie rubryki są podpisane, więc łatwo odgadnąć co gdzie należy wpisać, by dokument został wykonany poprawnie. Ułatwieniem jest również możliwość załadowania danych z systemu, co sprawia, że pewne rubryki wypełniają się same. Program wykonuje za użytkownika wszystkie stosowne obliczenia, a wraz z dokumentem PZ możliwe jest również wystawienie i innych - opartych na tych samych informacjach, jak na przykład faktura. Co więcej, ukończony dokument można zapisać, wysłać, wydrukować, przetłumaczyć... Można go również skorygować, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Panel - jak już wspomniano - jest bardzo przejrzysty, więc z wystawieniem dokumentu poradzą sobie wszyscy pracownicy czy przedsiębiorcy. Także i ci, którzy nie są zbyt zaawansowani w obsłudze komputera i z bardziej skomplikowanymi programami mogliby mieć problem. Na faktury.pl sporo można zrobić, a nie jest to wcale trudne!