pomoc

Jak przejść do kosza?
Jak przejść do kosza?

Jak zmienić status dokumentu?
Jak zmienić status dokumentu?

Gdzie znajduje się podsumowanie dokumentów?
Gdzie znajduje się podsumowanie dokumentów?

Jak przywrócić usunięty dokument?
Jak przywrócić usunięty dokument?

Jak usunąć dokument?
Jak usunąć dokument?

Jak konwertować jeden dokument w drugi?
Jak konwertować jeden dokument w drugi?

Jak wysłać przypomnienie o płatności?
Jak wysłać przypomnienie o płatności?

Jak oznaczyć fakturę jako zapłaconą?
Jak oznaczyć fakturę jako zapłaconą?

Jak wyfiltrować faktury z danego magazynu?
Jak wyfiltrować faktury z danego magazynu?

Jak zmienić liczbę widocznych dokumentów?
Jak zmienić liczbę widocznych dokumentów?

Jak ustawić widok tabeli listy dokumentów?
Jak ustawić widok tabeli listy dokumentów?

Jak utworzyć ewidencję faktur?
Jak utworzyć ewidencję faktur?

Jak Wygenerować plik JPK?
Jak Wygenerować plik JPK?

Jak wysortować faktury wg płatności?
Jak wysortować faktury wg płatności?

Jak wysortować fakturę wg waluty?
Jak wysortować fakturę wg waluty?

Jak wysortować faktury wg rodzaju zapłaty?
Jak wysortować faktury wg rodzaju zapłaty?

Jak wysortować faktury wg statusu?
Jak wysortować faktury wg statusu?

Jak wyszukać fakturę?
Jak wyszukać fakturę?

Jak wyszukać fakturę po NIP?
Jak wyszukać fakturę po NIP?

Jak utworzyć fakturę cykliczną
Jak utworzyć fakturę cykliczną

Jak wysłać wezwanie do zapłaty za fakturę
Jak wysłać wezwanie do zapłaty za fakturę

Jak dodać nową tabelę z danymi do faktury
Jak dodać nową tabelę z danymi do faktury

Jak wystawić fakturę w innym języku
Jak wystawić fakturę w innym języku

Jak wystawić korektę do faktury
Jak wystawić korektę do faktury

Jak utworzyć fakturę podobną
Jak utworzyć fakturę podobną

Jak wysłać fakturę na e-maila
Jak wysłać fakturę na e-maila

Jak wydrukować fakturę
Jak wydrukować fakturę

Jak sprawdzić historię dokumentu
Jak sprawdzić historię dokumentu

Jak dodać załącznik do faktury
Jak dodać załącznik do faktury

Jak przekonwertować dokument w dowolny inny
Jak przekonwertować dokument w dowolny inny

Jak utworzyć dokument powiązany
Jak utworzyć dokument powiązany

Jak dodać kolumnę PKWiU
Jak dodać kolumnę PKWiU

Jak zmienić kolumny na fakturze
Jak zmienić kolumny na fakturze

Jak wprowadzić dane płatnika lub odbiorcy
Jak wprowadzić dane płatnika lub odbiorcy

Jak wystawić fakturę vat marża
Jak wystawić fakturę vat marża

Jak wystawić fakturę do proformy
Jak wystawić fakturę do proformy

Jak wystawić fakturę do paragonu
jak wystawić fakturę do paragonu

Jak wystawić fakturę w euro
jak wystawić fakturę w euro

Jak sporządzić reklamację
Jak sporządzić reklamację   Aby sporządzić reklamację w programie faktury.pl, wchodzimy w zakładkę Wystaw dokument w wmenu głównym a następnie klikamy w link Rek

Jak wystawić notę obciążeniową
Jak wystawić notę obciążeniową   Aby wystawić notę obciążeniową w programie do fakturowania faktury.pl należy wejść w zakładkę Wystaw dokument w górnym menu i następni

Jak wypełnić notę księgową
Jak wypełnić notę księgową Wypełnienie noty księgowej w programie faktury.pl jest bardzo intuicyjne. Po pierwsze musimy wejść na stronę wystawiania noty księgowej. Robimy to wchodząc w zakładkę W

Jak zrobić notę korygującą
Jak zrobić notę korygującą   Aby wystawić notę korygującą musimy wejść w zakładkę Wystaw dokument w górnym menu a następnie w link Nota korygująca

Jak wystawić PZ przyjęcie z zewnątrz
Jak wystawić PZ - przyjęcie z zewnątrz  Aby wystawić Dokument PZ (przyjęcie z zewnątrz) wchodzimy w zakładkę Wystaw dokument w głównym menu a następnie w Dokument PZ

Jak utworzyć WZ - wydanie na zewnątrz
Jak utworzyć WZ - wydanie na zewnątrz   Aby utworzyć dokument WZ wchodzimy w zakładkę Wystaw dokument w górnym menu a następnie w Dokument WZ w menu po

Jak wystawić KW (kasa wydała)
Jak wystawić KW Dokument KW (Kasa Wydała) w programie faktury.pl możemy wystawić w kilku prostych krokach. Wchodzimy w zakładkę Wystaw dokument a następnie w link Dokument KW

Jak wystawić KP (kasa przyjęła)
Jak wystawić KP kasa przyjęła Aby wystawić KP (kasa przyjęła) wchodzimy w zakładkę Wystawianie dokumentu w głównym meu i następnie w link Dokument KP w me

Jak wprowadzać faktury zakupu
Jak wprowadzać faktury zakupu   W programie do fakturowania faktury.pl oprócz wystawiania faktur możemy również wprowadzać faktury zakupu, czyli koszty. Aby to zrobić wchodzimy w zakładkę

Jak wystawić paragon online
Jak wystawić paragon online   Aby wystawić paragon w programie faktury.pl wchodzimy w zakładkę Wystaw dokument w głównym menu a następnie w link Paragon

Jak stworzyć ofertę handlową
Jak stworzyć ofertę handlową   Aby wystawić ofertę handlową w programie faktury.pl wchodzimy w zakładkę Wystawianie dokumentu w głównym menu a następnie w link O

Jak utworzyć zamówienie
Jak utworzyć zamówienie   Aby utworzyć zamówienie wchodzimy w zakładkę Wystawianie dokumentu w górnym menu a następnie w Zamówienie

Jak wystawić rachunek
  Jak wystawić rachunek Wystawianie rachunku w programie faktury.pl to bardzo prosta sprawa.  1) Wchodzimy w zakładkę Wystaw dokument w górnym menu,  2) Kli

Jak wystawić fakturę RR
  Jak wystawić fakturę RR Wystawianie Faktury RR, czyli faktury Rolnika Ryczałtowego jest bardzo proste. Możemy to zrobić w kilku krokach. Wchodzimy w zakładkę Wystawianie dokumentu

Jak wystawić fakturę korygującą
Jak wystawić fakturę korygującą   Aby wystawić fakturę korygującą wchodzimy w zakładkę Wystaw dokument w głównym menu i Korekta w menu poniżej.

Jak wystawić fakturę zaliczkową
Wystawienie dokumentu zaliczki pieczętuje zawarcie transakcji.  Zaliczka  jest dokumentem księgowym.

Jak wystawić proformę
  W obrocie gospodarczym każdego dnia wystawianych jest wiele dokumentów różnych rodzajów. Najpopularniejszym z nich jest faktura, jednak

Jak wystawić fakturę VAT
  Jak wystawić fakturę z VAT  Aby wystawić fakturę Vat wchodzimy w zakładkę Wystaw dokument w menu głównym a następnie w faktura w menu poniżej

Jak wystawić fakturę bez Vat
Jak wystawić fakturę bez Vat