> Porady > Prawo > Faktura bez NIP - jak ją wystawić i komu?
Faktura bez NIP - jak ją wystawić i komu?

Faktura bez NIP - jak ją wystawić i komu?

Jakie dane powinny się znajdować na fakturze? Podawanie NIP-u jest konieczne, gdy nabywca jest zarejestrowany jako czynny lub zwolniony podatnik VAT i działa w takim charakterze, nabywając towary lub usługi. Kiedy wobec tego nie ma konieczności podawania numeru NIP?

 

Kiedy wystawiamy fakturę bez NIP dla klientów prywatnych?

Taką fakturę wystawiamy w sytuacji, gdy osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarcze (np. wynajmuje od nas firmowe mieszkanie). Dodajmy tutaj, że choć zgodnie z art. 3 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników identyfikatorem dla takiej osoby będzie numer PESEL, to nie ma obowiązku podawania go na fakturze VAT. Głównie dlatego, że numer ma identyfikować płatnika do celów podatkowych, dlatego w polu na NIP wpisujemy po prostu „brak” lub zostawiamy puste miejsce.

Pamiętajmy jednak, że należy podać imię i nazwisko oraz adres nabywcy.

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.639.2019.1.MT potwierdza, że w przypadku, gdy:

  • Nabywca kupuje jako osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej (lub nie działa jako rolnik ryczałtowy),
  • Nie jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce, ani też nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej w innymi kraju UE,
  • Nie będzie wliczał faktury do rozliczeń podatkowych w zakresie VAT,

wówczas można wystawić fakturę bez numer NIP.

 

Fakturę dla osoby prywatnej należy wystawić w przypadkach:

  • Gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, a sprzedaż jest przez niego dokumentowana fakturą przychodową.
  • Gdy klient zażąda wystawienia takiej faktury w ciągu trzech miesięcy. Liczymy to wówczas od końca miesiąca, gdy usługa została wykonana lub towar został dostarczony. Po upływie trzech miesięcy sprzedawca może wystawić fakturę dobrowolnie.

W przypadku, gdy klient zażąda faktury, należy ją wystawić nie później niż do piętnastego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu gdzie usługa lub towar zostały wykonane/dostarczone. Jeżeli zaś żądanie wystawienia faktury ma miejsce po upływie miesiąca, wówczas fakturę należy wystawić nie później niż piętnaście dni od zgłoszenia żądania.

 

W jakiej formie wystawia się fakturę?

Kasa elektroniczna z zapisem kopii oraz kasa on-line nie muszą być wyposażone w system automatycznego wystawiania faktur. Wówczas sprzedawca musi ją wystawić w inny sposób, korzystając na przykład z systemu faktury.pl. Warto wiedzieć, że portal w pełni przystosowany do wystawiania faktur również bez numeru NIP oraz innych form rozliczeniowych.

 

Co warto wiedzieć?

Nie każdy sprzedawca wie, że może wystawić fakturę osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności. Pomimo żądania ze strony klienta, niektórzy sprzedający wciąż zasłaniają się koniecznością podania numeru NIP. Należy przedstawić sprzedającemu obowiązujące przepisy, podsyłając mu na przykład link do tego artykułu.

Jak zaisać w bazie lientów osobę fizyczną bez NIP lub z PESELEM dowesz się w następującym artykule Klient bez NIP/ z PESELEM

Dodaj komentarz do artykułu Faktura bez NIP - jak ją wystawić i komu?
Skomentuj