> Porady > Podatki > Faktury dla zwolnionych z VAT
Faktury dla zwolnionych z VAT

Faktury dla zwolnionych z VAT

 

 

Czy wiesz, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, które są zwolnione z VAT również mogą wystawiać faktury?

Nowelizacja przepisów obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, kiedy to umożliwiono nievatowcom dokumentowanie transakcji przy pomocy faktury.

Wcześniej korzystali oni z rachunków, to te dokumenty stanowiły dowód zakupu/sprzedaży usługi lub towaru.

Nadal mają oni takie prawo, jednak mogą skorzystać z dodatkowej opcji.

 

Faktury dla zwolnionych z VAT – zwolnienie dla kogo?

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może zostać zwolniony z VAT, korzystając ze zwolnienia podmiotowego, czyli w sytuacji, kiedy roczny limit obrotów jego firmy nie przekroczy 200 000 złotych. Limit ten został zmieniony od roku 2017, wcześniej wynosił 150 000 złotych. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT art. 113 ust.2 są czynności, które nie są wliczane do limitu sprzedaży i tym samym pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego VAT. Należą do nich:

 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju

 • odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, które zostały zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Należy jednak podkreślić, że wyjątek stanowią: transakcje związane z nieruchomościami, usługi wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 i usługi ubezpieczeniowe

 • odpłatna dostawa towarów, która zgodnie z przepisami o podatku dochodowym jest zaliczana do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji.

 

Spełniając warunki upoważniające do korzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT, możesz wystawiać faktury dla zwolnionych z VAT. Jednak istnieją wyjątki, czyli sytuacje, w których nie można skorzystać z tego przywileju. Zwolnienie nie dotyczy m.in.: dostawców wyrobów z metali szlachetnych, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, usług prawniczych i jubilerskich, a także przedsiębiorców, którzy nie posiadają siedziby swojej firmy na terytorium kraju. Ci zawsze będą czynnymi podatnikami VAT i nie mogą sporządzać faktur dla zwolnionych z VAT, a wystawiają tradycyjne faktury VAT.

Przedsiębiorca może również skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, czyli ze względu na rodzaj sprzedaży czy świadczonych usług, co dotyczy między innymi branży medycznej, prawników i doradców finansowych.

 

Faktury dla zwolnionych z VAT – co musi się na nich znaleźć? 

Ważne jest, aby przy wystawianiu faktury dla zwolnionych z VAT uwzględnić wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą nam ją w sposób prawidłowy sporządzić. W programie faktury.pl przy wyborze opcji faktura zostaniesz poproszony o podanie wszystkich tych danych, co pozwala uniknąć błędów.

 

Faktury dla zwolnionych z VAT muszą zawierać:

 • informację będącą przepisem ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, przepis dyrektywy, który pozwala zwolnić od podatku taką dostawę towarów albo taką formę świadczenia usług lub też inną podstawę prawną, która wskazuje na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia

 • numer kolejny faktury dla zwolnionych z VAT

 • datę wystawienia dokumentu

 • dane obu stron transakcji – sprzedawcy i nabywcy – ich imiona i adresy, a także, o ile takie istnieją numery, którymi podatnicy są ewentualnie zidentyfikowani dla podatku

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi

 • nazwę towaru lub usługi

 • miarę i ilość towarów lub zakres wykonanej usługi

 • cenę jednostkową towaru lub usługo obniżoną o kwotę podatku VAT

 • kwoty rabatów i upustów, jeżeli takie zostały udzielone

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług

 • sumę wartości sprzedaży netto

 • kwotę ogółem.

 

Należy podkreślić, że przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia z VAT, nie ma obowiązku umieszczania na fakturze dla zwolnionych z VAT następujących danych:

 • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej i numeru VAT-UE

 • stawki podatku

 • kwoty podatku os sumy wartości sprzedaży netto.

 

Podatnik zwolniony z VAT (nie) ma obowiązku wystawiania faktury

Jeżeli prowadzisz sprzedaż, która jest zwolniona z VAT, wiedz, że zgodnie z Art. 106b ust. 2 ustawy o VAT nie masz obowiązku wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów, które zostały wydane na podstawie art. 82 ust. 3. 

 

Jest jednak pewien wyjątek, który warunkuje Art. 106b ust. 3 ustawy o VAT:

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,

 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

 

Wystawiamy faktury dla zwolnionych z VAT w formie elektronicznej 

Faktury dla zwolnionych z VAT możesz również wystawić w naszym programie do wystawiania faktur faktury.pl. Po zalogowaniu się na swoje konto, wybierz z zakładki „Wystaw dokument” opcję „faktury”. Uzupełnij wszystkie dane sprzedawcy oraz nabywcy, jak też informacje o produkcie lub usłudze, które są przedmiotem transakcji.

Możesz również skorzystać z opcji „Załaduj dane nabywcy”, „Załaduj dane sprzedawcy” i „Załaduj produkt”. W ten sposób unikniesz konieczności wprowadzania wszystkich informacji samodzielnie, zrobi to za Ciebie system.

Pamiętaj, aby umieścić odpowiednią informację na fakturze, która będzie potwierdzała Twoje zwolnienie. Po sporządzeniu faktury dla zwolnionych z VAT, możesz wysłać ją do swojego klienta, a także musisz przechowywać ją na dysku swojego komputera, w archiwum w programie faktury.pl lub w najmniej wygodnej formie papierowej w swoim biurze.

 

 

 

 

 

Poprzedni artykuł:

Faktury dla osób fizycznych

Następny artykuł

Co to jest kod GTU?
Dodaj komentarz do artykułu Faktury dla zwolnionych z VAT
Skomentuj