> Porady > Podatki > Centralny Rejestr Faktur w 2020 roku
Centralny Rejestr Faktur w 2020 roku

Centralny Rejestr Faktur w 2020 roku

Czym jest CRF? Centralny Rejestr Faktur w chwili obecnej jest jednolitą bazą, ale w przyszłości według planu ministerialnego który obejmuje rozszerzenie zakresu jej działań, CRF ma się stać platnofmą wymiany informacji.

Od dłuższego czasu w Ministerstwie Finansów rozważany był pomysł wprowadzenia tzw. Centralnego Rejestru Faktur (CRF). W związku z ministerialnymi planami pojawiało się jednak wiele wątpliwości. Niektórzy eksperci uważali, że CRF okaże się ostatecznie rozwiązaniem niezależnym od JPK_VAT i w gruncie rzeczy utrudni pracę polskim przedsiębiorcom. Obecnie, w toku zaawansowanych prac nad wprowadzeniem CRF w życie, można już zweryfikować różne obawy i przypuszczenia.

Warto w tym miejscu nadmienić, że koncepcję centralnego rejestru faktur już w 2010 roku rekomendowała Komisja Europejska w "Zielonej Księdze VAT". Miało to być rozwiązanie przeznaczone dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. W Polsce za utworzenie CRF odpowiedzialna jest spółka celowa Aplikacje Krytyczne, którą powołano przez Skarb Państwa do celów informatyzacji służb skarbowych.

Centralny Rejestr Faktur - 2020 rokiem zmian

Czym jest Centralny Rejestr Faktur? 2020 rok ma przynieść odpowiedź na to pytanie. Najprawdopodobniej już wkrótce baza CRF zostanie uruchomiona, obejmując zasięgiem blisko 2 miliony polskich podatników VAT. Według założeń Centralny Rejestr Faktur ma być bazą dokumentów, zbieranych przez rząd na podstawie dostarczonych przez przedsiębiorców plików JPK_VAT. Tym samym CRF stanowił będzie tylko fragment znanego już rozwiązania, jakim jest JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny).

Centralny Rejestr Faktur ma zbierać informacje o wszystkich wystawionych i otrzymanych przez przedsiębiorców fakturach. Celem powołania tej bazy ma być m.in. większa skuteczność w wykrywalności przestępstw podatkowych. Wgląd do faktur umożliwi bowiem odpowiednim organom przeprowadzanie dokładnych analiz na podstawie udostępnionych danych. Oprócz tego, w efekcie wprowadzenia CRF powinno nastąpić nie tylko zmniejszenie częstotliwości kontroli podatkowych (z udziałem przedsiębiorców), ale także czasu ich trwania.

Kanał zwrotny CRF (Centralny Rejestr Faktur)

W chwili obecnej CRF jest tylko jednolitą bazą, ale plany ministerialne obejmują rozszerzenie zakresu jej zadań. Centralny Rejestr Faktur ma bowiem stać się platformą wymiany informacji między organami podatkowymi a przedsiębiorcami. Ministerstwo zamierza wprowadzić zindywidualizowany kanał informacyjny, dzięki któremu podatnicy będą otrzymywali informacje zwrotne na temat przesłanych faktur zakupowych. Innymi słowy - podatnicy będą informowani o tym, że faktury zakupowe, znajdujące się z pliku JPK_VAT, nie zostały zgłoszone przez inny podmiot gospodarczych, a więc nie ma ich w bazie CRF

CRF pozwoli także na sprawniejszy kontakt między organami skarbowymi a przedsiębiorcą w sytuacjach, gdy na przykład wymagana będzie korekta przesłanej dokumentacji. Z założenia rozwiązanie to powinno służyć przedsiębiorcom, pozwalając na uniknięcie wielu przykrych konsekwencji, np. w postaci odsetek (w przypadku zwłoki) czy karnych sankcji finansowych.

Centralny Rejestr Faktur - więcej pytań niż odpowiedzi?

Obecnie CRF wywołuje wiele kontrowersji. Niektórzy eksperci zwracają uwagę, że wprowadzenie bazy Centralnego Rejestru Faktur w 2020 roku wymusi na przedsiębiorcach zmiany systemów księgowych, co w efekcie zwiększy wydatki w firmach. Podnosi się także argument, że Ministerstwo niepotrzebnie mnoży rozwiązania informatyczne w celu uzyskania danych z faktur. Może je bowiem uzyskać z JPK.

Opinie odnośnie wprowadzenia Centralnego Rejestru Faktur

Mimo różnych opinii odnośnie wprowadzenia Centralnego Rejestru Faktur, rozwiązanie to zostanie w najbliższych miesiącach sprawdzone w praktyce przez samych przedsiębiorców. 

Dodaj komentarz do artykułu Centralny Rejestr Faktur w 2020 roku
Skomentuj