> Porady > Prawo > Faktura z PKWiU
Faktura z PKWiU

Faktura z PKWiU

 

Symbol PKWiU nie musi być umieszczany na fakturze, czego dowiadujemy się z art. 106e ustawy o VAT, informującego o tym, jakie elementy koniecznie powinny znaleźć się na takim dokumencie. To powoduje, iż większość przedsiębiorców rezygnuje z możliwości uzupełniania faktury o ten symbol.

Zdarza się jednak, że sprzedawca zdecyduje się na jego zamieszczenie, dlatego też twórcy programu faktury.pl wzbogacili go o opcję wpisania PKWiU na fakturze.

Kto może z niego skorzystać oraz w jakich okolicznościach?

 

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, czyli PKWiU

PKWiU to lista produktów, które w Polsce znajdują się w obiegu gospodarczym, czyli są to wszystkie towary i usługi, które w naszym kraju można zarówno sprzedać, jak również kupić. To oznacza, że faktura z PKWiU dotyczy każdej transakcji, która została przeprowadzona na terenie Polski.

Sama klasyfikacja ma charakter statystyczny, jednak jest z punktu widzenia podatnika istotna, ponieważ wiele przepisów o VAT zawiera informację na temat PKWiU, w tym również tych, które dotyczą obniżonych stawek. To spowodowało, że wiedza na temat spisu tych towarów i usług jest dla przedsiębiorcy niezbędna, a przynajmniej powinien on wiedzieć, gdzie szukać danych bezpośrednio jej dotyczących.

Przykładem może być załącznik nr 11 do ustawy o VAT, który dotyczy produktów i usług podlegającym specjalnemu opodatkowaniu. W ich przypadku obowiązek rozliczenia VAT przenoszony jest na nabywcę. Obie strony transakcji muszą być jednak podatnikami VAT, a przedmiotem dostawy muszą być towary, które zostały wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT i nie są objęte zwolnieniem od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 2 i art. 122 ww. ustawy.

 

Załącznik nr 11, a PKWiU

Dokonując sprzedaży na powyżej wymienionych zasadach, nie ma konieczności umieszczania na fakturze symbolu PKWiU.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przepisy interpretuje następująco: (...) Mając na uwadze, że Wnioskodawca z tytułu dostaw wyrobów stalowych (...) wystawia faktury gdzie zobowiązanym do rozliczenia z tytułu tych dostaw jest nabywca, to powinien na fakturze umieścić wyrazy «odwrotne obciążenie». Przy czym Wnioskodawca wystawiając fakturę dokumentującą wykonywanie przedmiotowych świadczeń może na niej umieścić określenie PKWiU, jak i podstawę prawną tj. art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, bowiem przepisy nie sprzeciwiają się umieszczaniu na fakturze dodatkowych adnotacji (...).

To oznacza, że faktura z PKWiU może być wystawiona, jednak równie dobrze dokument może być pozbawiony danego symbolu. Nie zawsze jednak podatnik miał taki wybór odnośnie tego elementu na dokumencie. Zgodnie z wcześniejszymi przepisami przedsiębiorca, który decydował się na stawkę VAT inną niż 23%, symbol PKWiU musiał zamieścić na fakturze. Obecnie już ten obowiązek został zniesiony i nie ma żadnych wyjątków, które wskazywałyby na to, iż musi on znaleźć się na fakturze.

 

Faktura z PKWiU – czy symbol ma jakieś znaczenie?

PKWiU jest jedynie spisem towarów i usług, których sprzedaż i zakup są możliwe w naszym kraju, jego główną funkcją jest funkcja statystyczna. Nie ma ponadto zamieszczania go na fakturze, podatnik posiada wybór, sam decyduje, czy się on na niej znajdzie czy też nie. Warto jednak podkreślić, że symbol PKWiU może być potwierdzeniem podstawy do zwolnienia z VAT. Czy zatem warto sporządzać fakturę z PKWiU?

Faktura z PKWiU jest potwierdzeniem znajomości przepisów prawnych przez podatnika. Jeżeli chce on skorzystać ze zwolnienia, musi je zatem znać. PKWiU jest alternatywą dla odwołania się do odpowiednich przepisów ustawy i taki dokument może powstać w przypadku, kiedy towar lub usługa są zwolnione z VAT. Najczęściej jednak w takich przypadkach stosuje się odwołanie do przepisów, rzadziej już symbol PKWiU.

Informacje o towarach i usługach, które zostały zwolnione z VAT, są zamieszczone w załączniku 7 do ustawy o VAT. Warto zaznajomić się z podstawowymi przepisami, gdyż w ten sposób możesz zyskać możliwość do skorzystania z obniżonych stawek, jeżeli sprzedawany przez Ciebie towar lub proponowana usługa są nimi objęte.

 

Faktura z PKWiU i jej elementy

Faktura z PKWiU, jak każda inna faktura, musi zawierać wszystkie elementy, które zostały wskazane w art. 106e ustawy o VAT:

 • datę jej wystawienia

 • numer kolejnej faktury

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty

 • dane sprzedawcy i nabywcy, czyli ich imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz ich adresy,

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku

 • dane dotyczące towaru lub usługi – nazwę towaru lub usługi, miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług

 • cenę jednostkową towaru lub usługi, cenę jednostkową netto

 • kwoty rabatów i obniżek cen

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, wartość sprzedaży netto

 • stawkę podatku

 • sumę wartości sprzedaży netto

 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto

 • kwotę należności ogółem.

Co więcej, jeżeli decydujemy się na dopisek PKWiU, również on może zostać umieszczony na fakturze, która jest wystawiana w programie faktury.pl. Jak to zrobić?

Pod tabelą dotyczącą towarów i usług, które są przedmiotem sprzedaży, znajduje się opcja „Pokaż PKWiU”. Wybieramy ją, a następnie w tabeli zostaje umieszczona dodatkowa kolumna, która dotyczy dopisku PKWiU.

Faktura z PKWiU wystawiona w programie do fakturowania podlega takim samym zasadom, jak faktura w formie papierowej, również musi być archiwizowana przez 5 lat i w razie konieczności udostępniona odpowiednim służbom podatkowym w trakcie kontroli.

Warto jednak zauważyć, że korzystając z e-faktur, zyskujemy wiele dogodności oraz możliwość. Bardzo wiele czynności wykonuje za nas system, niektóre dane wprowadzane są automatycznie, natomiast my mamy dostęp do całej dokumentacji zarówno z biura, jak też z domu bądź z innego miejsca, gdzie mamy dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego i Internetu. Faktury internetowe są nie tylko wygodne, ale też oszczędne, jeżeli chodzi zarówno o koszty, jakie z tego tytułu ponosimy, jak też o czas, jaki poświęcamy na ich sporządzenie. 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz do artykułu Faktura z PKWiU
Skomentuj