> Porady > Prawo > Faktura kosztowa
Faktura kosztowa

Faktura kosztowa

Czym jest faktura kosztowa? Kiedy powinno się, a kiedy nie należy jej wystawiać? Wszystkie te informacje otrzymasz w artykule poniżej.

 

 

Czym jest faktura kosztowa?

 

Faktura kosztowa jest dokumentem księgowym, który został wystawiony na uzyskanie towaru lub usługi, które są nabywane w celu uzyskania przychodów przez firmę.

Każdy przedsiębiorca prowadzący swoją działalność ponosi pewne koszty. Niektóre z poniesionych kosztów działalności służą do uzyskania przychodów, w takiej sytuacji przedstawia się je na fakturze kosztowej.

Wszystkie towary nie przeznaczone do dalszej odsprzedaży, jednak zakupione w celu prowadzenia działalności, mogą być przedmiotem faktury kosztowej.

Faktura kosztowa pomniejsza dochód działalności i tym samym zmniejsza kwotę podatku dochodowego.

Dochód przedsiębiorstwa wyliczymy odejmując przychów od kosztów uzyskania przychodu. Po wykonaniu objętych prawem odliczeń, opodatkowana zostaje wyłącznie kwota dochodu działalności podatkiem dochodowym.

 

 

Jakie elementy powinna posiadać faktura kosztowa?

 

Faktura kosztowa, którą wypełnia przedsiębiorca powinna zawierać takie dane jak:

 • Data dokonania sprzedaży lub wykonanej usługi.
 • Imię oraz nazwisko (lub nazwy skrócone) sprzedawcy i nabywcy.
 • Adres sprzedawcy oraz nabywcy.
 • Podstawę opodatkowania.
 • Cenę Netto za towar lub usługę.
 • Podstawę opodatkowania.
 • Stawkę i kwotę podatku.
 • Kwotę należności.

 

 

Jakie towary lub usługi możemy wykorzystać w wykonywanej działalności gospodarczej?

 

Jeżeli przedsiębiorca dokona zakupu towaru lub usługi zupełnie niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nie może odliczyć podatku VAT z tych faktur.

Przedstawimy to na przykładzie Pana Tomasz, który prowadzi działalność świadczącą usługi finansowo - księgowe. Jeżeli Pan Tomasz dokona prywatnego zakupu rakiety do tenisa, nie będzie miał prawa do odliczenia VAT-u z takiej faktury.

Jednak w sytuacji gdy Pan Tomasz zakupuje pieczątki, papier lub teczki na użytek swojej działalności ma on prawo do odliczenia VAT z takiej faktury.

Są to środki niezbędne do utrzymania przychodu firmy, za których użytkiem możemy dalej prowadzić działalność gospodarczą.

 

 

Kiedy faktura VAT nie uprawnia do odliczenia podatku od zakupionych towarów i usług

 

 • Nie możliwe jest odliczenie podatku VAT w przypadku faktury z adnotacją ,,zw”. Taki dopisek określa sprzedaż zwolnioną z opodatkowania.
 • Nie możliwe jest odliczenie podatku VAT również z faktur wystawionych przez osoby niezarejestrowane jako czynni podatnicy VAT.
 • Zakupienie towaru lub usługi na podstawie faktury VAT marży. Jeżeli sprzedawca płaci podatek VAT wyłącznie od marży, a nie od ogółu, nabywca nie może na swojej fakturze odliczyć podatku.
 • Ostatnią grupą przypadków, w ramach których jest brak możliwości odliczenia VAT-u to okoliczności nadużyć podatkowych. Czyli wystawienie: faktur przez podmiot nieistniejący, pustych faktur (czyli takich, które dokumentują działania nie wykonane lub niezgodne z rzeczywistością), faktur dokumentujących czynności pozorne, faktur na których nie ma NIP-u nabywcy lub akceptacji sprzedającego (samofakturowanie).
Dodaj komentarz do artykułu Faktura kosztowa
Skomentuj