Status powiadomień

Status powiadomień

Czym są statusy z powiadomieniami? Jak możemy je kategoryzować? Gdzie możemy je znaleźć? Jak ta funkcja może nam pomóc?

Czym jest status powiadomień?

Autorzy programu Faktury.pl  konstruując serwis starali się przewidzieć potrzeby klientów, czego efektem jest możliwość wyboru statusu powiadomień.

Status powiadomień w dokumentach - co to jest? W trakcie dodwania lub po dodaniu dokumentu dostajemy możliwość ustawienia jego statusu. 

W oparciu o doświadczenie naszego zespołu przygotowaliśmy zestaw użytecznych statusów powiadomień:

 

 • Anulowano.
 • Rozliczono.
 • Towar wydano.
 • Wydrukowano
 • Wymaga Uwagi.
 • Wysłano.
 • Wystawiono.
 • Wystawiono korektę.
 • Zaakceptowano.
 • Zakończono.
 • Zaksięgowano.

 

Powyższe statusy pozwalają nam na śledzenie aktualnego postępu w dokumencie. (Czy towar został wysłany? Czy usługa została wykonana? Czy wpłynęła płatność za towar lub usługę? Czy dokument został wysłany?)

Można skonfigurować wybrany status, po jego zmianie system automatycznie wykona czynność taką jak wysyłka e-mail lub dodanie informującego znaku wodnego w dokumencie.

Poniżej pokażemy jak wprowadzić swój własny status.

 

Status powiadomień znajdziemy w każdym typie dokumentu. W naszym przykładzie pokażemy gdzie się znajduje na podstawie faktury.

Status powiadomień możemy nadać w dokumencie, który chcemy wystawić lub nadać/zmienić w dokumencie już wystawionym. 

 

 

Status powiadomień w nowym dokumencie. 

 

Status powiadomień możemy znaleść w wystawianym dokumencie na przykład --> wystawianej przez nas fakturze.

 

 

 

 

Na dole wystawianej faktury są--> Opcje dodatkowe.

 

 

 

 

Rozwijamy tabelę o nazwie -->Status.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status powiadomień we wcześniej utworzonym dokumencie.

Przechodząc do --> Listy dokumentów  możemy również określić aktualny status dokuemntu

 

 

 

Status powiadomień- Ustawienia.

 Dodaj status- Tak jak wspominaliśmy przygotowaliśmy zestaw statusów najczęściej wybieranych. Może się zdarzyć, że będzie Państwu potrzebny inny, w systemie Faktury.pl nadaliśmy możliwość dodania własnego statusu. Możemy sami wprowadzić własny status klikając w okienko --> Dodaj status. Podczas wprowadzania statusu możemy według własnych potrzeb skonfigurować jego domyślne ustawienia.

 

 

 

 

Edytuj status- Z listy dodanych statusów przez system jak również przez Państwa, możemy je dowolnie konfigurować/zmieniać.

 

Ustawienie domyślnego statusu- ustawienie domyślnego statusu pokaże automatycznie wybrany status w dokumencie podczas jego dodawania.

Na przykład: przy zaznaczeniu statusu -->Zapłacono, jako domyślny. Każda kolejna wystawiana faktura będzie zawierała proponowany status  --> Zapłacono.  

 

Kolor statusu-  By łatwiej było przeglądać listę dokumentów w ustawieniach możemy przypisać kolor dla danego statusu. 

 

Wysyłka maili-  Jeżeli po ustawieniu danego statusu klient chce otrzymać mail o aktualnym statusie transkacji, należy wybrać opcję --> wysyłka mail. Możemy ją znaleźć w edycji statusów. 

 

 

 

W polu należy wprowadzić adres e-maill na, który mamy zmiar dosłać informację o statusie wraz z treścią.

 

 

 

Jeżeli status zostanie ustawiony jako Zapłacono,, mail o tej informacji zostanie przesłany na wskazany wcześniej adres. 

 

Znak wodny- Metoda znakowania cyfrowego opiera się na zamieszczeniu pliku z cyfrową treścią. Jego zastosowanie  chroni dokument przed kopiowaniem. Znakiem wodnym może być dowolna grafika, logo lub tekst.

Do dokumentu zostanie dodana grafika, którą sami zaktualizujemy (powinna ona być w pliku JPG bądź PNG).  W momencie jej zatwierdzenia zostanie załączona w końcowym dokumencie PDF oraz na wydruku.

 

W dół/ W górę-  Najczęściej używane statusy możemy przenieść tak by wyświetlały się na górze. Opcja ta pozwala na zmianę pozycji wybranego statusu w wyświetlanej liście. Najczęściej używane statusy możemy ustawić aby wyświetlały się na górze, co ułatwi nam pracę.

 

Kosz- Nieużywany status możemy usunąć. W sytuacji, w której dany status jest przez nas nieużywany, możemy go usunąć. Dzięki temu lista jest krótsza i praca ze statusem staje się wygodniejsza.

 

 

 

 

Poprzedni artykuł:

Wysyłka efaktur
Dodaj komentarz do artykułu Status powiadomień
Skomentuj