> Porady > Handel > Faktura z rabatem
Faktura z rabatem

Faktura z rabatem

Upusty, rabaty, obniżki – wszystko to kojarzy nam się z niższą ceną i atrakcyjniejszą ofertą.

W obrocie gospodarczym są one udzielane bardzo często, sprzedawcy w ten sposób chcą docenić swoich kontrahentów i klientów.

Czy powinno się je również zamieszczać na fakturze?

Często zdarza się tak, że nie są one uwzględniane na pierwszym dokumencie potwierdzającym sprzedaż, a dopiero później. W obu jednak przypadkach konieczne jest potwierdzenie udzielania rabatu stosownym dokumentem, jakim jest faktura z rabatem.

 

Rabat to zniżka, która oznaczona może być procentowo lub kwotowo. Jest ona odejmowana od ceny towaru lub usługi i najczęściej stosowana przy większych zakupach. Rabaty mogą mieć jednak różną formę. Wyróżnić należy:

 • rabaty ilościowe: obowiązują w przypadku zakupu/sprzedaży większej ilości towaru

 • rabaty sezonowe: stosuje się je ze względu na trwający sezon, są ściśle związane z czasem, często z porą roku

 • rabaty handlowe: dotyczą pośredników, udziela się ich w przypadku przejęcia przez nich dodatkowych funkcji

 • rabaty gotówkowe: są popularne w sprzedaży kredytowej. Ich celem jest zachęcenie do szybkiego uregulowania płatności.

 

W obrocie gospodarczym - z punktu widzenia podatnika sprzedawcy- istotne jest to, w jaki sposób rabaty powinno się ująć na fakturze oraz czy istnieje taka konieczność.

 

Faktura z rabatem – rabat transakcyjny

Jeżeli rabat udzielany jest w momencie wystawienia faktury, sporządza się dokument, który nazywamy fakturą z rabatem. Warto wiedzieć, że nie ma on znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jest to spowodowane tym, iż kwota należna od nabywcy towaru bądź usługi już została uwzględniona. Dane, które dotyczą rabatu, wynikają z wystawionej faktury, która jest potwierdzeniem sprzedaży. Zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o VAT wartość rabatu należy wyłączyć z podstawy opodatkowania.

 

Faktura z rabatem w programie faktury.pl

Również w programie faktury.pl istnieje możliwość wystawienia faktury z rabatem. Należy w tym celu z zakładki „Wystaw dokument” wybrać opcję „Faktura”. Dane, jakie powinny się na niej znaleźć są takie same jak w przypadku faktury, w której obniżka nie jest uwzględniana i produkt lub usługa sprzedawane są po jego pełnowartościowej cenie. A więc konieczne jest umieszczenie na fakturze z rabatem następujących danych:

 • daty jej wystawienia

 • numeru kolejnego faktury z rabatem

 • daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub też wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty

 • danych obu stron, sprzedawcy i nabywcy – ich imiona oraz nazwiska lub nazwy podatnika oraz ich adresy bądź numery, za pomocą których podatnicy zostaną zidentyfikowani na potrzeby podatku

 • danych towaru lub usługi – nazwę towaru lub usługi, miarę oraz ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług

 • ceny jednostkowej towaru lub usługi, ceny jednostkową netto

 • wszelkich kwot i rabatów

 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, wartość sprzedaży netto

 • stawki podatku

 • sumy wartości sprzedaży netto

 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto

 • kwoty należności ogółem.

Opcja udzielania rabatów znajduje się w tabeli dotyczącej danych sprzedawanych towarów lub usług. Pod nią mamy kilka pozycji, spośród których wybieramy „Pokaż rabat”. Następnie, w tabeli dodawane są dwie nowe kolumny „Rabat %” i „Cena po rabacie”. W ten sposób sporządzamy faktury z rabatem. 

 

Faktura z rabatem, a faktura korygująca 

Rabat udzielony po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury nazywany jest rabatem potransakcyjnym. Może jednak zdarzyć się tak, że obniżenia ceny dokonuje się już po dokonaniu sprzedaży. W takiej sytuacji, na co wskazuje ust. 10 pkt. 1, konieczne jest obniżenie podstawy opodatkowania o wartość rabatu. Zatem podatnik zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej faktury korygującej, która zmniejsza wartość towaru.

Faktura z rabatem będąca w tym przypadku fakturą korygującą również może być wystawiona w programie faktury.pl. W tym celu należy wybrać opcję „Korekta”. A następnie uzupełnić wszystkie wymagane pola. Zgodnie z ust. 2 art. 106j korekta powinna zawierać:

 • tytuł faktury „faktura korygująca” lub „korekta”

 • numer kolejny dokumentu

 • datę wystawienia

 • wszystkie dane z faktury źródłowej, której dotyczy faktura korygująca (data wystawienia, kolejny numer, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, ich adresy oraz numer NIP podatnika)

 • przyczynę, z jakiej wystawiana jest korekta

 • uzupełnienie treści faktury o udzielany rabat

 

W programie należy również wybrać odpowiednio fakturę, do której udzielana jest korekta. Co więcej, udzielany rabat zaznaczamy w ten sam sposób, jak w przypadku faktury z rabatem, czyli obniżką, która jest uwzględniania już przy sprzedaży towaru lub usługi.

 

Faktura z rabatem, a rabaty towarowe

W obrocie gospodarczym pojawia się jeszcze jeden rodzaj rabatu, a mianowicie rabat towarowy. Jest to rodzaj upustu powodującego zwiększenie ilości towaru z zachowaniem tej samej ceny, czyli nabywca otrzymuje większą ilość produktów jednak za cenę mniejszej. Takie rabaty również mogą być udzielane przy zakupie, jak też po dokonaniu transakcji.

Wartość faktury nie zmienia się, co oznacza, że podstawa opodatkowania i kwota podatku nie ulegają zmianie. Nie zwalnia to jednak podatnika z konieczności wystawienia faktury z rabatem lub faktury korygującej. Cena towaru się zmieniła, zatem ten fakt powinien zostać uwzględniony na dokumencie.

Niektórzy przedsiębiorcy decydują się jednak na inną opcję udzielenia rabatu – uznanie przekazania gratisowego towaru za odrębną transakcję. W takiej sytuacji nie jest wymagane korygowanie faktury pierwotnej, a organy skarbowe mogą uznać taką transakcję za przekazanie towaru na cele przedsiębiorstwa. To z kolei związane jest z obowiązkiem opodatkowania przekazania.

Faktura z rabatem wystawiona w programie faktury.pl nie wymaga od Ciebie każdorazowo uzupełniania danych Twoich kontrahentów. Baza kontrahentów pozwala na automatyczne wypełnianie niektórych wymaganych informacji, które dotyczą strony nabywcy. Swoje dane, czyli dane sprzedawcy również są uzupełniane przez system, jeżeli oczywiście wcześniej zostaną do niego wprowadzone.

 

 

 

Dodaj komentarz do artykułu Faktura z rabatem
Skomentuj