Wydatki i koszty

Wydatki i koszty

 

Wydatki i koszty

Kolejnym ważnym elementem w prowadzeniu przedsiębiorstwa o dowolnej kategorii jest pilnowanie wydatków i uiszczanie faktur kosztowych w obowiązującym terminie. Jak wiadomo, ułatwieniem jest trzymanie wszelkiej dokumentacji w jednym miejscu i stały dostęp do tych danych. Posługując się naszym oprogramowaniem, można dodawać dokumenty kosztowe i wydatki, które będą ewidencjonowane i na czas, system przypomni o opłatach.

Program działa w dwie strony – nie tylko można wystawić faktury dla firm, z którymi Państwo współpracują, ale również można do niego wprowadzić wszelkie koszty, jakimi obciążone jest przedsiębiorstwo. Wybierając w poziomym menu opcję ”wystaw dokument”, a następnie „koszt”, można dodać do systemu nową fakturę.

Podczas dodawania, należy uzupełnić wszystkie pola, jakie wymaga od nas program, a także określić czas zapłaty, a jeżeli już do niej doszło – termin uiszczenia płatności i jej sposób. W „liście dokumentów”, można monitorować wszystkie koszty, jakie zostały wprowadzone do systemu, a także otrzymywać alerty o niezapłaconych do tej pory dokumentach.

 

 

Poprzedni artykuł:

Klienci

Następny artykuł

Wysyłka efaktur
Dodaj komentarz do artykułu Wydatki i koszty
Skomentuj