Różne firmy i oddziały

Różne firmy i oddziały

 

Program umożliwia dodawanie klientów, a także obsługiwanych oddziałów. Wszystkie informacje są czytelne i w prosty sposób można je sortować dosłownie, jednym kliknięciem.

Aby dodać klienta, firmę bądź oddział, na pasku menu należy wybrać zakładkę „klienci”, a następnie „dodaj klienta” – dokładny proces dodawania jest opisany w tym miejscu.

W tej zakładce znajdują się wszelkie informacje o wszystkich dodanych (ręcznie lub poprzez importowanie danych) klientach, z którymi mieli Państwo okazję współpracować. Tym samym, aby odnaleźć interesujący podmiot, można skorzystać z sortowania lub szukania.

Szukanie klienta jest możliwe poprzez określenie jego nazwy, numeru NIP, adresu email bądź numeru klienta. Po wpisaniu danych, trzeba kliknąć na szukaj klienta. Możliwe jest także sortowanie, które ułatwia nam odnajdywanie firm po nazwie, oddziale czy nawet kraju pochodzenia. Takie ułatwienie znajduje się w tej samej zakładce, na dole od szukania klienta. Wyniki będą widoczne w formie listy, nieco niżej.

 

 

Dodaj komentarz do artykułu Różne firmy i oddziały
Skomentuj