Dodawanie klientów

Dodawanie klientów

 

Dodaj klienta za pomocą jednego kliknięcia

 

Aby dodać klienta, firmę bądź oddział, na pasku menu należy wybrać zakładkę —> klienci, a następnie —> dodaj klienta – dokładny proces dodawania jest opisany w tym miejscu.

 

W tej zakładce znajdują się wszelkie informacje o wszystkich dodanych (ręcznie lub poprzez importowanie danych) klientach, z którymi mieli Państwo okazję współpracować. Tym samym, aby odnaleźć interesujący podmiot, można skorzystać z sortowania lub szukania.

 

Szukanie klienta jest możliwe poprzez określenie jego nazwy, numeru NIP, adresu email bądź numeru klienta. Po wpisaniu danych, trzeba kliknąć na szukaj klienta. 

 

Możliwe jest także sortowanie, które ułatwia nam odnajdywanie firm po nazwie, oddziale czy nawet kraju pochodzenia. Takie ułatwienie znajduje się w tej samej zakładce, na dole od szukania klienta. Wyniki będą widoczne w formie listy, nieco niżej.

 

Jak wprowadzić swoją bazę klientów?

 

Są dwie możliwości zapisania klienta:

  • Podczas wystawiania dokumentu
  • Wprowadzanie klienta do —> Listy klientów

 

Zapisanie klienta w trakcie wystawiania dokumentu

 

Żeby zapisać dane klienta podczas wystawiania dokumentu, należy w pierwszym kroku utworzyć dokument. Za nasz przykład posłuży faktura.

 

 

Obok edytowanych pól Sprzedawcy znajdują się edytowane pola Nabywcy

 

 

Po wpisaniu NIP-u możemy załadować pozostałe dane klienta za pomocą:

  • Bazy danych GUS
  • Bazy danych VIES

Lub wpisać je ręcznie.

Ale ponad to serwis pozwala nam na skontrolowanie czy nasz klienta jest czynnym podatnikiem VAT-u.

 

 

Po wypełnieniu danych  klikamy w ikonę —> Zapisz klienta.

Znajduje się ona bezpośrednio nad formularzem nabywcy. Podczas kolejno wystawianej faktury  lub innego dokumentu, nie będziesz musiał ponownie wpisywać danych, ponieważ zostały zapisane na Twoim koncie.

 

 

Podczas kolejno wystawianego dokumentu wystarczy kliknąć w okno —> Załaduj nabywcę. W następnym kroku otworzy nam się okno w którym będą znajdywali się wszyscy zapisani przez nas klienci.

 

 

 

Wprowadzanie nowego klienta do Listy Klientów

 

Jeżeli chcemy utworzyć bazę swoich klientów przed wystawieniem jakichkolwiek dokumentów, przejdź do pola —> Klienci, a w następnym kroku —> Dodaj klienta.

 

 

Po wpisaniu NIP-u pozostałe dane klienta pobierzesz z :

  • Bazy danych GUS
  • Bazy danych VIES

Możesz również pola uzupełnić ręcznie.

 

 

Po uzupełnieniu formularza nie zapomnij go zapisać.

 

 

Teraz masz pewność, że nowy klient został umieszczony na Liście Klientów.

Teraz gdy utorzysz nowy dokument i wybierzesz klienta z Listy Klientów, dane wcześniej zapisane zostaną automatycznie wprowadzone do formularza.

 

Następny artykuł

Wysyłka efaktur
Dodaj komentarz do artykułu Dodawanie klientów
Skomentuj