szukaj w treściach
Jak utworzyć statusy dla klientów

Jak utworzyć statusy dla klientów

Jak utworzyć statusy dla klientów

Jak utworzyć statusy dla klientów

Możliwość nadawania statusów naszym klientom może bardzo ułatwić pracę i uporząkować listę kontrahentów.

Statusy możemy dodać w ustawieniach lub bezpośrednio ze strony dodawania klienta.

Jak utworzyć statusy dla klientów w Ustawieniach

Wchodzimy w zakładkę Ustawienia w głównym menu i następnie w Klienci > Statusy klientów w menu po lewej stronie.

 

Statusy klientów w programie faktury.pl

 

Na stronie 'Statusy klientów' ujżymy listę dostępnych statusów. W sekcji nad tabelą możemy dodać nowy status.

 

Dodawanie własnego statusu dla klientów

 

Wpisujemy nazwę nowego statusu i klikamy w Dodaj. Nopwy status znajdzie sie automatyzcnie w tabeli. 

 


Jak ustawić kolor statusu klienta

Do statusu możemy przypisać kolor. W tym celu klikamy w pole w kolumnie Kolor statusu.

 

Zmiana koloru statusu w serwisie faktury.pl

 

Kliknięcie w kolor statusu otworzy nam okno dialogowe wyboru koloru.

 

Własne kolory dla statusów klientów

 

Wybieramy jeden z proponowanych kolorów lub wpisujemy własny sześcioznakowy kod koloru. Na koniec zamykamy okno.

 


Jak ustawić kolejność statusów klienta

Kolejność statusów w tabeli możemy zmienić klikając w górę i w dół.

 

Kolejność statusów klientów w programie faktury.pl

 


Jak dodać konfigurację wysyłania wiadomości do statusu klienta

Do każdego statusu możemy dodać konfigurację wysyłania wiadomości. Aby to zrobić klikamy w ikonę koperty przy wybranym statusie.

 

Ustawienia wysyłki email w programie faktury.pl

 

Kliknięcie w kopertę otworzy nam okno dialogowe konfiguracji wysyłania wiadomości email.

 

Treść wiadomości email dla statusów klientów

 

Wpisujemy adres email i treść wiadomości. U dołu okna możemy zaznaczyć opcję automatycznej wysyłki wiadomości. 

Po wpisaniu wszystkich danych klikamy w Zapisz w prawym, dolnym rogu okna.

Jeżeli konfiguracja została wykonana prawidłowo (wpisaliśmy adres email oraz treść wiadomości) w tabeli wyświetli się pełna, niebieska koperta.

Jeżeli w konfiguracji brakuje adresu email - wyświetlona będzie niebieska, pusta koperta.

Brak konfiguracji oznaczony jest w tabeli czarną, pustą kopertą.

 

Ustawienia statusów klientów - legenda

 


Jak ustawić domyślny status dla klientów

Aby ustawić domyślny status dla klientów klikamy w checkbox w kolumnie domyślny przy wybranym statusie.

 

Domyślne statusy dla klientów w faktury.pl

 


Jak utworzyć statusy dla klientów podczas dodawania klienta

Wchodzimy na stronę dodawania/edycji danych klienta. Klikamy w Klienci w głównym menu i następnie w przycisk Dodaj klienta

 

Tworzenie statusów dla klientów w programie faktury.pl

 

Na stronie dodawania klienta w sekcji Informacje dodatkowe znajduje się pole Status. Kliknięcie w to pole rozwinie nam dostępne statusy.

 

Dodanie statusu do klienta w programie faktury.pl

 

Ostatnią z opcji jest dodaj/edytuj. Kliknięcie w tę opcję otworzy nam okno dialogowe ustawień statusów klientów.

W oknie dialogowym możemy edytować statusy i dodawać nowe. Postępujemy tak samo jak w przypadku dodawania w ustawieniach.

 

Statusy klientów - konfiguracja

 


 

Dodaj komentarz do artykułu Jak utworzyć statusy dla klientów
Skomentuj