szukaj w treściach
Jak ustawić własne statusy dla dokumentów

Jak ustawić własne statusy dla dokumentów

Jak ustawić własne statusy dla dokumentów

Jak ustawić własne statusy dla dokumentów

Własne statusy do dokumentów możemy zdefiniować w ustawieniach albo bezpośrednio z listy dokumentów.

Jak ustawić własne statusy dla dokumentów w Ustawieniach

Wchodzimy w zakładkę Ustawienia w głównym menu  i następnie w Lista dokumentów > Statusy dokumentów w menu ustawień po lewej stronie.

 

Statusy dokumentów w programie do fakturowania faktury.pl

 

Na stronie 'Statusy dokumentów' znajduje się lista statusów. W sekcji nad tabelą możemy dodać kolejny, własny status.

 

Dodanie własnego statusu do dokumentów

 

W pierwszym kroku wybieramy typ dokumentu. Następnie wpisujemy nazwę statusu i klikamy w przycisk Dodaj. Nowy status pojawi się w tabeli na pierwszej pozycji.

Kolejność statusów w tabeli możemy zmienić klikając w strzałki w górę i w dół.

 

Ustawienia kolejności statusów dla dokumentów

 


Jak edytować status dokumentu

Każdy ze statusuów możemy edytować klikając w ikonkę ołowka przy nazwie statusu.

 

Edytowanie statusów dokumentów na faktury.pl

 


Jak ustawić kolor statusu dla dokumentów

Ustawienie koloru statusu doda przejrzystości liście naszych dokumentów.

Aby przypisać kolor do statusu klikamy w komórkę w tabeli w kolumnie kolor statusu przy wybranym statusie. Otworzy nam to okno dialogowe wyboru koloru.

 

Kolory statusów dokumentów

 

Klikamy w jeden z proponowanych kolorów lub wpisujemy własny, sześcioznakowy kod koloru i zamykamy okno. 

Wybrany kolor pojawi się w tabeli.

 


Jak skonfigurować wysyłkę emaili w statusach dokumentów

Aby skonfigurować wysyłkę wiadomości email dla statusu dokumentu, klikamy w ikonę koperty w kolumnie Wysyłka maili.

Otworzymy w ten sposób okno dialogowe konfiguracji wysyłki wiadomości email.

 

Wysyła email dla dokumentów o wybranym statusie

 

W oknie konfiguracji wpisujemy adres email i treść wiadomości. Możemy zaznaczyć opcję wysyłaj automatycznie

Po wprowadzeniu danych klikamy w Zapisz w rogu okna.

Jeżeli konfiguracja została zrobiona poprawnie w kolumnie Wysyłka maili pojawi się pełna, niebieska koperta.

Pusta, niebieska koperta będzie oznaczała niepełną konfigurację (brak adresu email).

Brak konfiguracji oznaczony będzie pustą, czarną kopertą.

 

Ikony wysyłki email w statusach dokumentów

 


Jak ustawić domyślny status dla dokumentów

Aby ustawić domyślny status dla dokumentów klikamy w checkbox w kolumnie Domyślny przy wybranym statusie. 

 

Domyślne statusy dla dokumentów w serwisie faktury.pl

 


Jak dodać znak wodny do statusu dokumentu

Istnieje możliwość związania z wybranym statusem znaku wodnego. Możemy to zrobić klikając w ikonę w kolumnie znak wodny przy wybranym statusie.

Otworzy się nam okno dialogowe.

 

Znaki wodne i statusy dokumentów

 

Wybieramy plik ze znakiem wodnym i zamykamy okno.

 


Jak ustawić własne statusy dla dokumentów z poziomu listy dokumentów

Wchodzimy w zakładkę Lista dokumentów w menu głównym i np. Faktura w menu poniżej.

 

Dodanie statusu do dokumentów na faktury.pl

 

Na liście dokumentów klikamy w pole w kolumnie Status aby wyświetlić możliwe do wyboru opcje.

 

Statusy dokumentów dostępne dla użytkowników w serwisie faktury.pl

 

Wybieramy jeden ze statusów bądź klikamy w dodaj/edytuj aby dodać nowy status. Przejdziemy w ten sposób do okna dialogowego z ustawieniami statusów dokumentów.

 

Dodawanie nowego statusu dla dokumentów

 

Dodajemy kolejny status tak jak w ustawieniach.

Pamiętamy aby po każdej wprowadzonej zmianie zatwierdzać ją klikając w Zapisz zmiany.

 


 

Dodaj komentarz do artykułu Jak ustawić własne statusy dla dokumentów
Skomentuj