szukaj w treściach
Jak utworzyć własne kategorie dla klientów

Jak utworzyć własne kategorie dla klientów

Jak utworzyć własne kategorie dla klientów

Jak utworzyć własne kategorie dla klientów

Własne kategorie klientów możemy dodać w ustawieniach bądź podczas dodawania/edytowania danych klienta.

Jak utworzyć własne kategorie dla klientów w Ustawieniach

Wchodzimy w zakładkę Ustawienia w głównym menu i następnie w Klienci > Kategorie klientów w menu po lewej stronie.

 

Kategorie klientów w programie faktury.pl

 

Na stronie 'Kategorie klientów' zobaczymy tabelę z wylistowanymi kategoriami. Nad tabelą znajduje się sekcja, w której możemy dodać kolejną kategorię.

 

dodawanie kategorii dla klientów w faktury.pl

 

Wpisujemy nawę nowej kategorii i klikamy w Dodaj. Nowa kategoria pojawi się w tabeli.

Kolejność kategorii w tabeli możemy zmieniać klikająć w strzałki w górę i w dół.

 

Kolejność kategorii klientów w tabeli

 

Jedną z kategorii możemy ustawić jako domyślną.

 


Jak ustawić domyślną kategorię dla klientów

Aby ustawić jedną z kategorii jako domyślną, klikamy w checkbox w kolumnie Domyślny przy wybranej kategorii.

 

Domyślna kategoria klienta w faktury.pl

 

Na koniec zatwierdzamy wprowadzone ustawienia klikając w Zapisz zmiany.

 


Jak utworzyć własne kategorie dla klientów przy dodawaniu klienta

Wchodzimy w stronę dodawania klienta. Klikamy w zakładkę Klienci w głównym menu i następnie w przycisk Dodaj klienta.

 

Dodawanie nowego klienta w serwisie faktury.pl

 

Na stronie dodawania klienta w sekcji Informacje ogólne, znajduje się pole Kategoria kontrahenta. Po kliknięciu w to pole rozwiną się nam dostępne opcje.

 

Kategoria kontrahenta

 

Aby dodać nową kategorię klikamy w dodaj/edytuj. Kliknięcie w tę opcję otworzy nam okno dialogowe ustawień kategorii klientów. 

 

Nadawanie klientom kategorii w serwisie faktury.pl

 

Dalej postępujemy tak samo jak w przypadku dodawania kategorii w ustawieniach.

 


 

Dodaj komentarz do artykułu Jak utworzyć własne kategorie dla klientów
Skomentuj