Zlecenie produkcyjne

Zlecenie produkcyjne

Jak utworzyć zlecenie produkcyjne w naszym programie online. Sprawdź prosty wzór zlecenia produkcyjnego oraz jak z niego korzystać.

Czym jest produkcja? W jaki sposób serwis faktury.pl może usprawnić rozliczanie i zarządzanie produkcją?

Produkcja jest bardzo złożonym procesem, który polega na przetwarzaniu półproduktów w celu wytworzenia nowego produktu.

Etapy procesu produkcji:

- Planowanie,

- Wydanie półproduktów do produkcji,

- Realizacja procesu produkcyjnego,

- Przyjęcie wyrobu gotowego.

Z uwagi na złożoność procesu jego rozliczenie pod kątem magazynowym oraz księgowym potrafi stworzyć problemy. Jak poprawnie zarządzać procesem produkcji? Jakie dokumenty powinny towarzyszyć poprawnemu rozliczeniu procesu produkcyjnego? Z pomocą przychodzi serwis faktury.pl, który w przejrzysty i przystępny sposób pomaga zarządzać procesem produkcyjnym.

W jaki sposób serwis faktury.pl organizuje oraz usprawnia przeprowadzenie procesu produkcji?

W pierwszej kolejności użytkownik wskazuje z jakich półproduktów składa się wyrób gotowy – jest to tak zwane tworzenie łańcucha produkcji. W karcie produktu wyrobu gotowego, należy wskazać z jakich składników produkowany jest wyrób gotowy oraz zdefiniować jaka ich ilość jest potrzebna do wyprodukowania jednej sztuki produktu. Na tym etapie system obliczy koszt wytworzenia wyrobu gotowego oraz wskaże, ile sztuk produktu można wyprodukować z aktualnych stanów magazynowych półproduktów.

 Karta produktu

W jaki sposób zaplanować i rozliczyć produkcję?

Planowanie produkcji odbywa się za pośrednictwem dokumentu Zlecenie produkcyjne. Jest to rozbudowany a zarazem prosty w obsłudze moduł do zarządzania tym procesem. W pierwszym kroku należy wybrać produkt, który ma być produkowany a także wskazać ilość jaką chcemy wyprodukować. System automatycznie załaduje półprodukty oraz wskaże ich ilości, które potrzebne są do wyprodukowania planowej ilości wyrobu gotowego. W tabeli użytkownik ma możliwość sprawdzenia, czy aktualne stany magazynowe półproduktów są wystarczające – może je uzupełnić lub zmniejszyć ilość wyrobu gotowego.

 

Wydanie półproduktów z magazynu

 

Z poziomu zlecenia produkcyjnego użytkownik ma możliwość wydać półprodukty. Zdarza się, że ich ilość odbiega od planowanej, w takim przypadku istnieje możliwość wprowadzenia rzeczywistej ilości wydanych komponentów. Po ich wprowadzeniu użytkownik zatwierdza ten etap a w tle automatycznie dodaje się dokument Rozchód wewnętrzny, który odpowiada za zdjęcie ze stanu magazynowego półproduktów.

 Półprodukty do produkcji

Przyjęcie wyrobów gotowych

 

Po zakończeniu procesu produkcyjnego należy wprowadzić na stan wyroby gotowe. Za ten etap odpowiada dokument Przyjęcie z produkcji. Z poziomu zlecenia produkcyjnego, użytkownik ma możliwość wprowadzenia wyprodukowanej ilości wyrobu gotowego. Po jej wprowadzeniu system automatycznie przeliczy koszt wydanych półproduktów i dokumentem Przyjęcie z produkcji, który doda się automatycznie, wprowadzi je na stan.

 Przyjmowanie produkcji

Jakie są korzyści z zarządzania produkcją za pomocą modułu Zlecenie produkcyjne w serwisie Faktury.pl:

- planowanie produkcji w czasie,

- kontrola stanów magazynowych półproduktów,

- kontrola kosztów produkcji wyrobu gotowego,

 Zapraszamy do korzystania z funkcji Zlecenie produkcyjne.

 

Dodaj komentarz do artykułu Zlecenie produkcyjne
Skomentuj